6 i 7 grudnia 2012 roku w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej, na terenie Zespołu Konferencyjno-Rekreacyjnego „Gościnne Wzgórza” oraz w obiektach Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ organizowane były kolejne Podkarpackie Spotkania Klastrowe. Spotkania miały charakter 2-dniowej konferencji. Program Podkarpackich Spotkań Klastrowych obejmuje wielowymiarową problematykę klasteringu oraz wpływ klastrów na rozwój regionalny.

Podczas pierwszego dnia (6 grudnia) przedstawione zostały prezentacje aktywnych podkarpackich klastrów i inicjatyw klastrowych, uwzględniające problematykę współpracy klastrów różnych branż. Miała też miejsce dyskusja nt. możliwości zintegrowanego działania klastrów na rzecz rozwoju regionalnego.

7 grudnia natomiast odbyła się konferencja naukowa pt. „Klastry a rozwój regionalny”. W czasie konferencji zostało wygłoszonych kilkanaście referatów, mających charakter naukowej analizy uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych, regionalnych i ponadregionalnych w rozwoju podkarpackich klastrów. Dyrektorem konferencji naukowej była Pani prof. nadzw. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz.

Podkarpackie Spotkania Klastrowe organizuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w ramach zadania "Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim" projektu systemowego "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”.