6 i 7 grudnia 2012 roku w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej, na terenie Zespołu Konferencyjno-Rekreacyjnego „Gościnne Wzgórza” oraz w obiektach Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ organizowane są Podkarpackie Spotkania Klastrowe. Spotkania mają charakter 2-dniowej konferencji . Program Podkarpackich Spotkań Klastrowych obejmuje wielowymiarową problematykę klasteringu oraz wpływ klastrów na rozwój regionalny.

Podczas pierwszego dnia (6 grudnia) planowane są prezentacje aktywnych podkarpackich klastrów i inicjatyw klastrowych, uwzględniające problematykę współpracy klastrów różnych branż. Przewidywana jest dyskusja nt. możliwości zintegrowanego działania klastrów na rzecz rozwoju regionalnego.

7 grudnia odbędzie się konferencja naukowa pn. „Klastry a rozwój regionalny”. W czasie konferencji zostanie wygłoszonych kilkanaście referatów, mających charakter naukowej analizy uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych, regionalnych i ponadregionalnych w rozwoju podkarpackich klastrów. Dyrektorem konferencji naukowej jest Pani prof. nadzw. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz. W konferencji udział zapowiedziało około 20 pracowników naukowych, w tym kilku profesorów.

Podkarpackie Spotkania Klastrowe organizuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w ramach zadania "Wspieranie rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim" projektu systemowego "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”.

Przewidujemy udział w Spotkaniach około 80-ciu przedstawicieli klastrów i świata nauki, zajmujących się zarówno w wymiarze praktycznym jak i teoretycznym problematyką klasteringu.

Urszula Pasieczna

Zobacz zaproszenie na konferencję

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI