Babilon, Nippur, Ur… miasta, w których rodziła się nasza cywilizacja… Nadal pełne zagadek, fascynujących historii, opisywanych przecież także w Biblii. Dlaczego dziś są aż tak zapomniane?

Rąbka kryjących się w ich gruzach tajemnic próbował odkryć Maciej Milczanowski z Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ. Sam do niedawna był żołnierzem, wyjeżdżał na Bliski Wschód jako tzw. „misjonarz”, wraz z Polskim Kontyngentem Wojskowym. Dziś jest badaczem starożytnych cywilizacji.

Jego wykład otwarty, poświęcony „Archeologicznym zabytkom Iraku”, był pierwszym z planowanego cyklu spotkań, podczas których Maciej Milczanowski postanowił przybliżyć swoim słuchaczom przynajmniej niektóre z wielkich tajemnic starożytnego Bliskiego Wschodu. A z wielkich wydarzeń, których region ten był świadkiem wyłuskać to, co przetrwało do czasów dzisiejszych i co stanowi – nawet czasem nieuświadamiane sobie przez nas – dziedzictwo tamtych odległych czasów.

Pierwszy z wykładów poświęcony był bardziej materialnym i architektonicznym pozostałościom po cywilizacjach zamieszkujących starożytny Bliski Wschód.

Kolejne dotyczyć będą już bardziej ich społecznego i kulturowego dziedzictwa – nie można przecież zapominać, że to nikt inny jak właśnie Summerowie, zamieszkujący tamte tereny, jako pierwsi zaczęli posługiwać się pismem, tworzyli zręby szkolnictwa…

Jedno ze spotkań, być może już to najbliższe – styczniowe, poświecone będzie także jednemu z największych władców w historii ludzkości – Aleksandrowi Wielkiemu. Zresztą już także w tym pierwszym wykładzie, jego imię przytaczane było kilka razy (Maciej Milczanowski, zwrócił nawet uwagę na błędy, jakie popełnili filmowcy, którzy nakręcili ostatni wielki kinowy fresk o Aleksandrze)…

Starożytność fascynuje i wzbudza wielkie emocje również dziś… być może właśnie dlatego, że z każdym rokiem z powierzchni ziemi znikają ostatnie jej materialne świadectwa.

Warto wysłuchać tych, którym dane było je zobaczyć i zgłębić ich tajemnice. Właśnie takich, jak Maciej Milczanowski.

Już teraz więc zapraszamy na kolejne spotkania.