Jesteś uczniem jednej ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego lub studentem podkarpackiej uczelni wyżej? Jeśli tak, spróbuj swoich sił, napisz esej i wygraj wyjazd do Parlamentu Europejskiego.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie wspólnie z Elżbietą Łukacijewską, Poseł do Parlamentu Europejskiego zapraszają do udziału w Konkursie na esej pt. Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015 – pomoc rozwojowa Unii Europejskiej skierowana do państw potrzebujących moim zdaniem…
Celem Konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wśród młodych mieszkańców Podkarpacia wiedzy w jaki sposób pieniądze przeznaczane na pomoc rozwojową przyczyniają się do wprowadzania zmian w państwach potrzebujących wsparcia. Rozbudzenie kreatywności i oryginalnego widzenia pomocy rozwojowej Unii Europejskiej oraz promowanie jej walorów w ciekawej formie. Kształtowanie poczucia podkarpackiej współodpowiedzialności i solidarności. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży akademickiej.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: mlewicka@wsiz.rzeszow.pl do 29 maja 2015 r.

Najlepsze prace zostaną wyłonione przez Komisję Oceniającą pod przewodnictwem Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego organizatora głównej nagrody w Konkursie oraz Dominika Łazarza, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Przyznanie nagród nastąpi podczas czerwcowej podkarpackiej debaty dotyczącej XI lat członkowska Polski w UE w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Szczegółowe informacje o Konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.rodm-rzeszow.pl.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin