Nie ma obecnie dnia, żeby w mediach nie pojawiły się informacje dotyczące imigrantów. To, że Unia Europejska, a w tym również Polska, stoi obecnie przed ogromnym wyzwaniem jest faktem. O polityce migracyjnej współczesnej Europy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozmawiać będą: polityk i socjolog Jacek Szymanderski oraz jeden z najczęściej cytowanych polskich ekonomistów – prof. Jan Winiecki.

Jak zauważa Jacek Szymanderski, do momentu pojawienia się w Europie fali uchodźców problem migracji był rozpatrywany w Polsce głównie z punktu widzenia rynku pracy. – Sytuacja uległa jednak zmianie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy – podkreśla socjolog. – Problem ten stał się problemem politycznym i społecznym – dodaje.

O tym, jak spojrzeć na politykę migracyjną, aby trafnie ją tworzyć będzie można dowiedzieć się w najbliższy poniedziałek (18 stycznia) w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wykład Jacka Szymanderskiego odbędzie się w uczelnianym Klubie Akademickim IQ o godz. 12.00. Po nim nastąpi dyskusja pomiędzy prelegentem a prof. Janem Winieckim. Wydarzenie będzie można również obejrzeć online w serwisie internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie: wsiz.rzeszow.pl/zrozumiec-swiat

Żeby łatwiej „Zrozumieć Świat”

Wykład Jacka Szymanderskiego we WSIiZ to już czwarta odsłona cyklu pt. „Zrozumieć Świat”. Uczelnia organizuje go w ramach obchodów 20-lecia swojego istnienia, aby przybliżyć młodym ludziom w przystępny sposób wiedzę na temat wybranych procesów i zjawisk zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości. Cały cykl swoim patronatem objął prof. Jan Winiecki.

Comiesięczne spotkania z wybitnymi ekspertami mają służyć budowaniu płaszczyzny wymiany poglądów i krzewieniu wiedzy. Skierowane są przede wszystkim do uczniów, studentów i pracowników rzeszowskich szkół i uczelni wyższych oraz wszystkich zainteresowanych daną problematyką.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Osoby zainteresowane udziałem w wykładach proszone są o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie pod nr tel. 17/86 61 138 bądź 17/86 61 254 lub na adres e-mailowy bow@wsiz.rzeszow.pl.

Zachęcamy również Państwa do przesyłania pytań lub bieżących problemów, które proponują Państwo omówić w ramach dyskusji z wybranym prelegentem. Pytania przesyłać można na adres bow@wsiz.rzeszow.pl.

ZOBACZ RELACJĘ ONLINE >>>