Pierwsi kandydaci na studia są już po teście kwalifikacyjnym do Systemu Bezpłatnych Miejsc. Przed egzaminem byli zestresowani i niepewni swego losu, ale po, kiedy połowa z kandydatów przystępujących do testu dowiedziała się, że zdała, nastroje były iście szampańskie.

W końcu jest się z czego cieszyć. Stypendium w wysokości 100% lub 50% czesnego to naprawdę sporo. System Bezpłatnych Miejsc (SBM) to unikatowy program motywacyjny funkcjonujący w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Na czym polega?

Uczelnia przygotowała bezpłatne miejsca dla osób, które po zdaniu testu kwalifikują się do systemu, dzięki czemu mogą studiować za darmo już od pierwszego semestru studiów – mówi Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat promuje zdolnych i ambitnych studentów. Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

– Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Powyższe dane obalają mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazują, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców – mówi Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek. WSIiZ, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce umożliwia całkowicie bezpłatne studia stacjonarne. Z okazji warto więc skorzystać.

Szczęśliwcom, którzy dostali się do SBM serdecznie gratulujemy, a tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na studia w WSIiZ przypominamy, że nie ma na co czekać. Rekrutacja kończy się 30 lipca 2011 roku, a termin testu kwalifikacyjnego do SBM ustalony został na 5 sierpnia. Czekamy na Was!