„Historia w służbie współczesnej polityki zagranicznej”– taki tytuł nosił wykład otwarty, który wygłosił Wiceminister Spraw Zagranicznych prof. Janusz Cisek. Wykład odbył się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 14 stycznia 2013 roku.

Zgromadzonym w sali licealistom, studentom, pracownikom uczelni oraz wszystkim przybyłym gościom Wiceminister opowiedział o związku polskiego dziedzictwa historycznego z wizerunkiem Polski na arenie międzynarodowej oraz o działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które mają służyć polepszaniu wizerunku naszego kraju.

Prof. Cisek wielokrotnie podkreślał, że Polska w historii światowej odegrała istotną rolę jako obrońca cywilizacji zachodniej – Polacy zasłużyli się dla Europy w bitwie pod Wiedniem czy wojnie polsko-bolszewickiej.

Z drugiej strony Minister odniósł się do wyników sondaży, które świadczą o tym, że mieszkańcy innych krajów europejskich nie znają naszego kraju ani jego historii – okazuje się, że aż 76% Holendrów oraz 66% Rosjan nie potrafi wymienić żadnego miasta w Polsce. Z kolei 38% Czechów twierdzi, że Polskę zna dobrze.

Temat wykładu znalazł również odzwierciedlenie podczas dyskusji o działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, których celem jest poprawienie wizerunku naszego państwa na tle innych krajów. Wiceminister zapowiedział m.in. prace nad podręcznikami szkolnymi i akademickimi. – Działalnością tą zajmie się specjalne forum wydawców i naukowców światowych, którzy wspólnie z polskimi naukowcami i w sposób obiektywny postarają się ocenić rolę Polski w światowych procesach historycznych. Rezultaty tego działania już są widoczne. Wydarzenia historyczne zaczynają być sensownie układane. Proces ten nazywa się „Odzyskiwaniem zapomnianej historii” – dodał.

Gość WSIiZ wymienił wiele innych przedsięwzięć, które mają zmierzać w celu polepszenia wizerunku i znaczenia Polski w świecie, co miałoby służyć polityce zagranicznej. Będzie to na przykład ulepszenie zagranicznego odbioru Telewizji Polonia. Istotnym działaniem jest też dofinansowanie II Kongresu Historyków Polskich w Krakowie, na którym spotykają się konsultanci pochodzący z różnych stron świata.

– Wszyscy jesteśmy zobowiązani, a Resort Spraw Zagranicznych – jako organ państwa – w szczególności, do budowy własnego wizerunku. Miejsce Polski na arenie międzynarodowej nie odpowiada naszemu potencjałowi. Na niego zaś składa się szereg obiektywnych czynników. W tym potencjale kategorie kultury, dziedzictwa narodowego i historii mają ogromne znaczenie. Gotowi jesteśmy taki potencjał rozbudowywać i ten proces już się rozpoczął – podsumował swoje wystąpienie Wiceminister Spraw Zagranicznych prof. Janusz Cisek.

Jednym z celów odwiedzin Wiceministra Ciska było wspólne omówienie istotnych kwestii związanych ze współpracą i kształceniem studentów z zagranicy, w tym młodzieży polonijnej. Dlatego też, po wykładzie i konferencji prasowej, profesor spotkał się z Władzami Uczelni oraz z osobami, odpowiedzialnymi za kształcenie w Polsce studentów z Ukrainy.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA

ZOBACZ RELACJĘ Z WYKŁADU

ZOBACZ CAŁY WYKŁAD