Polska prezydencja jest już prawie na półmetku. Przyszedł więc czas na przypomnienie najważniejszych założeń i ocenę jej dotychczasowych osiągnięć. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy WSIiZ w Rzeszowie pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaprasza do uczestnictwa w konferencji informacyjnej nt. polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Konferencja współfinansowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i odbędzie się 17 października w siedzibie WSIiZ. W tym dniu zapraszamy do dyskusji m.in. na temat znaczenia polskiej prezydencji oraz jej dotychczasowego przebiegu, również w kontekście Podkarpacia – informuje Natalia Białek, konsultantka ds. edukacji i informacji europejskiej RCIE w Rzeszowie.

W konferencji wezmą udział m.in.: Rafał Rudnicki z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Katarzyna Lechowska, pełnomocnik wojewody podkarpackiego ds. polskiej prezydencji. Zaproszeni goście przedstawią najważniejsza zagadnienia odnoszące się do dotychczasowego przebiegu wydarzeń związanych z polską prezydencją. Ocenie poddane zostaną zrealizowane już przedsięwzięcia, a dodatkowo uwzględniony zostanie kontekst Podkarpacia zaangażowanego w przebieg jednego z nieformalnych spotkań grupy europejskich dyplomatów COREPER I. Ważnym tematem będzie także omówienie priorytetów polskiej prezydencji. Z punktu widzenia naszego województwa, szczególna uwaga poświęcona zostanie Partnerstwu Wschodniemu.

Prezydencja Polska w Radzie UE to okazja na to, aby wypromować nasz kraj na arenę międzynarodową oraz pokazać, że potrafimy być liderem w Europie. Z drugiej strony jest to również wielkie wyzwanie, gdyż musimy zadbać o realizację priorytetów naszej prezydencji tak, aby były one odzwierciedleniem interesów wszystkich krajów UE – dodaje Dominik Łazarz, dyrektor RCIE w Rzeszowie.

Warto dodać, że prezydencja oprócz wymiaru ściśle politycznego jest także okazją do budowania wizerunku przez państwo, które ją sprawuje. Tak więc w trakcie konferencji przedstawiony zostanie także program kulturalny polskiej prezydencji. Jest to głównie element promujący to ważne dla nas wszystkich wydarzenie – podkreśla, Katarzyna Stępak, konsultantka ds. edukacji i informacji europejskiej RCIE w Rzeszowie.

Więcej informacji na temat planowanego wydarzenia, oraz plan konferencji znaleźć można na głównej stronie RCIE w zakładce Prezydencja na Podkarpaciu, a także w siedzibie Centrum mieszczącej się w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.