Perspektywy pozyskiwania energii z łupków i piasków bitumicznych nie wzbudziły dotychczas takiej dyskusji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jak ta towarzysząca poseminaryjnej debacie zorganizowanej w dniu 26 kwietnia br. przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach realizacji zadania publicznego „Informacja europejska w regionach – 2010”.

– Podczas spotkania z udziałem blisko 150 osób, w tym przedstawicieli szkół województwa podkarpackiego oraz międzynarodowego grona studentów rzeszowskich uczelni, obok zagadnień bezpieczeństwa energetycznego przybliżono założenia Partnerstwa Wschodniego oraz reformy budżetu UE – opowiada Dominik Łazarz, Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie.

Różnorodność omawianych kwestii, obszarów tematycznych Polskiego Przewodnictwa w Radzie, uzmysłowiła zebranym ogrom i złożoność przedsięwzięcia jakim jest prezydencja. Seminarium w pamięci uczestników zapisze się pod liczbą 431, tj. dni pozostałych do rozpoczęcia Polskiej Prezydencji. Czas jednak się nie zatrzyma, zwłaszcza dla urzędników z Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którego przedstawicielka pani Magdalena Lumińska rozpoczynająca debatę, na pytanie o to czy zdążymy z przygotowaniami przekonywała, że dokładane są wszelkie starania aby sprostać temu zadaniu.

Pani Lumińska zachęcała zebranych, zwłaszcza studentów, aby nie tylko monitorowali przygotowania do prezydencji, lecz również poprzez włączenie się w działania w regionie, takie jak zainicjowanie przedsięwzięć, które mogą zostać objęte patronatem prezydencji oraz logistyczne wsparcie przy obsłudze spotkań z udziałem zagranicznych gości, wpływali na jej kształt.

Do aktywnej postawy, tym razem w kontekście zaangażowania w inicjatywę Partnerstwa Wschodniego, przekonywała również pani Elżbieta Łukaciejewska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Zebrani podczas seminarium, z racji pełnionych przez panią Łukaciejewską funkcji, otrzymali również wiadomości z pierwszej ręki z prac oraz, co zawsze przyciąga uwagę, kuluarów delegacji do komisji współpracy UE – Ukraina i delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. W kontekście reformy budżetu UE, pan Paweł Rak, koordynator sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zaprezentował dotychczasowe wykorzystanie funduszy europejskich na Podkarpaciu, a także perspektywy na kolejny okres programowania.

– O niesłabnącym zainteresowaniu tematyką funduszy europejskich zaświadczyć mogą liczne już kuluarowe dyskusje uczestników seminarium z panem Rakiem – mówi Ewa Nowak, Konsultant Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Seminarium zakończyła wspomniana powyżej gorąca dyskusja po przybliżeniu przez panią dr Agatę Jurkowską-Gomułkę, kierownika Zakładu Europeistyki WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie, problematyki polityki energetycznej UE w perspektywie Polskiej Prezydencji.