26 kwietnia 2010 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbędzie się seminarium pt. „Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej”, skierowane przede wszystkim do młodzieży akademickiej Podkarpacia.

Prelegentami podczas spotkania będą m.in. Magdalena Lumińska z Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, a także członkini Delegacji Parlamentu Europejskiego do komisji współpracy parlamentarnej UE – Ukraina.

– Tematyka seminarium dotyczyć będzie ważnego wydarzenia dla naszego kraju, jakim jest objęcie od 1 lipca 2011 roku przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Prelegenci przybliżą uczestnikom, etapy przygotowania do objęcia prezydencji w Radzie UE , główne zadania, a także zostaną omówione priorytety szczególnie istotne z punktu widzenia Podkarpacia w tym Partnerstwo Wschodnie, zwłaszcza z uwzględnieniem Ukrainy – wyjaśnia Dominik Łazarz, Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie, działające przy WSIiZ.

Trzeba podkreślić, że podczas polskiego przewodnictwa będą podejmowane decyzje mające wpływ na kolejne lata funkcjonowania Wspólnoty. Kluczowymi priorytetami będą zwłaszcza reforma budżetu Unii Europejskiej, w tym środki na nowy okres programowania 2014-2020, współpraca UE z krajami Europy wschodniej oraz solidarność energetyczna Wspólnoty.

Zapoznaj się z programem seminarium.