Wykład otwarty "Rola i zadania polskiego przemysłu obronnego w rozwoju gospodarki narodowej", wygłosił dr inż. Ryszard Kardasz, przedstawiciel Polskiego Holdingu Obronnego – prezes Zarządu Przemysłowego Centrum Optyki SA (PCO PHO).

Po Andrzeju Szortyce, prezesie koncernu zbrojeniowego Bumar Łabędy, który dwa tygodnie wcześniej opowiadał m.in. o produkowanych przez jego firmę pojazdach opancerzonych, WSIiZ gościła kolejnego przedstawiciela Polskiego Holdingu Obronnego – prezesa Zarządu Przemysłowego Centrum Optyki SA (PCO PHO), dra inż. Ryszarda Kardasza.

PCO to warszawska spółka o wieloletnich już tradycjach. Charakteryzuje ją szeroki profil produkcji – od gogli i lornetek poczynając, przez celowniki strzeleckie, peryskopy i systemy kierowania ogniem, na zintegrowanych modułach optoelektronicznych, głowicach obserwacyjnych i symulatorach kończąc. PCO dostarcza zatem polskiej armii i kontrahentom zagranicznym systemy optoelektroniczne i laserowe oraz ich składniki, bez których nie można już sobie wyobrazić nowoczesnego bojowego sprzętu wojskowego.

Prezes PCO, dr inż. Ryszard Kardasz, zalicza się do elity polskich menedżerów. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem pracy w kierownictwie i radach nadzorczych wielu rodzimych firm – w ostatnich latach zwłaszcza tych związanych z przemysłem obronnym. Jest również nauczycielem akademickim. Zaproponowany przez niego temat wykładu – Rola i zadania polskiego przemysłu obronnego w rozwoju gospodarki narodowej – kojarzący kondycję tego przemysłu z kondycją polskiej gospodarki jako takiej, zapowiada się zatem interesująco.

Wykład odbył się w poniedziałek, 2 grudnia, do auli RA101.

Wykład dra inż. Ryszarda Kardasza zorganizowali:
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koło Naukowe Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem oraz…
Koło Naukowe Politologów