W środę 9 stycznia 2008 roku odbyło się na naszej uczelni Seminarium „Targi OFE”. Profesor Marek Góra, współtwórca reformy emerytalnej w Polsce i magister Joanna Owczarek – z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, przybliżali studentom zasady działania OFE oraz prawa i obowiązki wszystkich członków Otwartych Funduszy.

Profesor Marek Góra wyjaśnił, na czym polegała reforma starego systemu emerytalnego i dlaczego była ona konieczna. Dotychczasowy obowiązujący system emerytalny opierał się na zasadzie „piramidy”. Pieniądze były uzależnione od tego co zarabia obecnie pracujące społeczeństwo. Wzrost demograficzny pozwalał na funkcjonowanie takich rozwiązań w dziedzinie emerytur. Teraz, kiedy społeczeństwo nie rozwija się pod względem liczby ludności jak dotychczas, konieczna była zmiana, pozwalająca na skuteczne zapewnienie pieniędzy na emerytury. Obecnie, każdy kto pracuje ma dwa konta, na które odkładana jest część jego pieniędzy. Tzw. I i II filar pozwala na rozdzielenie pieniędzy na emerytury do prywatnych podmiotów, które tymi pieniędzmi „obracają”, determinując ich pomnażanie. Im dłuższy czas pracy i odkładania pieniędzy tym wyższa będzie emerytura. Profesor przekonywał, jak ważne jest to, że sami możemy decydować o własnych pieniądzach wybierając i decydując, w jakim Otwartym Funduszu Emerytalnym chcemy zostawić naszą przyszłą emeryturę. Wybór jednego z Funduszy nie jest ostateczny – profesor zachęcał do obserwowania jak działa towarzystwo, czy pomnaża nasze pieniądze. Jeżeli nie zadowala nas to – warto pomyśleć nad zmianą – ale bardzo rozważną i ostrożną. Profesor Marek Góra ostrzegał przed pozostawianiem decyzji o przystąpieniu do OFE losowaniu. Do tego czasu bowiem, nasze pieniądze pozostające w ZUS-ie nie pracują, co oznacza że po prostu na tym tracimy. Choć system emerytalny jest powszechny, obowiązkowy, to mamy wolność w decydowaniu co ma się stać z pieniędzmi na nasze emerytury i powinniśmy nauczyć się chcieć z tej wolności korzystać.

Rzecznik Ubezpieczonych, Joanna Owczarek, przedstawiła prawa i obowiązkach każdego członka OFE. Mówiła o obowiązku płacenia przez każdą zatrudnioną osobę składek na I i II filar, co pozwala na zapewnienie środków na przyszłe emerytury dla każdego, kto opłacał składki. Nowy pracownik musi w ciągu siedmiu dni podpisać umowę z OFE. Pani Rzecznik mówiła o zależności naszych przyszłych świadczeń od tego co wpłacimy na nasze konta dziś, ale kładła również nacisk na to jak ważny jest wybór OFE. Trzeba również dbać o to, aby nasze dane były aktualne, przy zmianie Funduszu należy zadbać o poinformowanie o tym fakcie ZUS-u i dotychczasowego OFE. Joanna Owczarek podpowiadała, aby przy wyborze Funduszu zwrócić uwagę na: zysk jaki osiąga Fundusz z inwestowania składek, wysokość opłaty od składki, ewentualne koszty przy zmianie Funduszu, a także na rankingi OFE.

Wszyscy uczestnicy Seminarium, zaraz po wyjściu z Auli mogli od razu porozmawiać z zaproszonymi przedstawicielami OFE, a także na miejscu zawrzeć umowę.

Organizatorami Seminarium byli:

  • Samodzielny Zakład Ubezpieczeń,
  • Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse,
  • Koło Naukowe Ubezpieczeń i Bankowości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Goście specjalni:

  • Prof. dr hab. Marek Góra – współtwórca najnowszej reformy emerytalnej w Polsce, profesor zwyczajny SGH w Warszawie.
  • Mgr Joanna Owczarek – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych.