Czy aplikacja mobilna może pomóc motocykliście podczas wypadku? Jak walczyć z niechlujnością pracowników biurowych? Czy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka może działać lepiej? Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udowodnili, że tak. Rozstrzygnięto konkurs „Master of Innovation”.

– Konkurs miał za zadanie wyłonić innowacyjne pomysły, których wdrożenie poprawi jakość życia społeczeństwa lub przyniesie realne korzyści biznesowe – wyjaśnia dr Olga Kurek-Ochmańska, Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. Opieki nad Studentami Uzdolnionymi. – Rozwiązaniami wyłonionymi w konkursie będziemy się starali zainteresować potencjalnych nabywców, np. użytkowników smartfonów i tabletów, bo niektóre projekty mają potencjał komercyjny czy właścicieli firm. Sami studenci również myślą o założeniu swoich działalności gospodarczych – dodaje dr Kurek-Ochmańska.

Najlepiej oceniono pomysł studentów informatyki – WatchMan. To aplikacja na urządzenia mobilne przeznaczona dla motocyklistów. W razie wypadku jednym kliknięciem zostanie wezwana pomoc. Aplikacja rozpozna miejsce wypadku i sama powiadomi odpowiednie służby. – Chcemy, by nasza aplikacja miała zasięg międzynarodowy, dlatego będziemy rozwijać projekt o nowe wersje językowe – mówią zwycięzcy, Krystian Mikrut i Marcin Chorąży.

Drugie miejsce zajął pomysł stworzenia systemu informatycznego zarządzania wspomagającego pracę firmy. Tomasz Miklas, Szymon Pociask, Sławomir Chlebek, Grzegorz Dziechciarz, również studenci informatyki, chcą stworzyć nowoczesną platformę wymiany i analizy danych finansowych firm, ułatwiającą tworzenie zestawień. Nowatorski projekt pozwala zestawiać obok siebie dane kwartalne dotyczące wyników spółek zarówno finansowe dotyczące rachunku zysków i strat, jak też gromadzi systematycznie wiedzę o zrealizowanych przez podmiot działaniach zamieszczonych uprzednio w biznes planie.

Propozycja ta może zainteresować inwestorów kapitałów wysokiego ryzyka – aniołów biznesu, fundusze seed capital, itp.

Na trzecim miejscu znalazł się projekt przygotowany również przez studentów informatyki – Maryię Polischuk, Halynę Kopanską, Tarasa Kuzynę. To system do wykrywania postępowań nieregulaminonych. Dzięki tej aplikacji mobilnej studenci chcą walczyć z niechlujstwem pracowników biurowych i tworzyć w firmach przyjazną atmosferę.

Wyróżniono również propozycje usprawnienia pracy Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka czy aplikację mobilną z przepisami dla osób na diecie sportowej.

– Dzięki konkursom na najlepszą pracę dyplomową, który organizujemy od kilku lat oraz konkursowi „Master od Innovation” zauważyliśmy pozytywną zmianę w podejściu do tworzenia prac zaliczeniowych i dyplomowych. Coraz więcej studentów traktuje swoją pracę jako coś, co może być bezpośrednio przydatne w otoczeniu społecznymi i gospodarczym. Niektórzy studenci, dzięki swoim pracom, zdobywają intratne oferty pracy. Inni widzą, że ich pomysły mogą być punktem wyjścia do założenia własnej firmy. Ten sposób wspierania ich w rozwijaniu swoich zainteresowań będziemy jako uczelnia nadal wspierać i rozwijać – zapowiada Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus.

Autor: Szymon Taranda

Zobacz zdjęcia z wydarzenia