Już 109 klas z 51 szkół ponadgimnazjalnych otrzymało status „klasy patronackiej WSIiZ”. 16 października 2014 roku w murach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisano umowy o współpracy. Uczniowie zyskają szersze możliwości rozwoju i nauki, m.in. w nowoczesnych laboratoriach WSIiZ.

– Dzięki uczestnictwu w programie klas patronackich, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zbierać doświadczenia, współpracując ze środowiskiem akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – mówi dr Andrzej Rozmus, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, który reprezentował uczelnię podczas uroczystości podpisania umów o współpracy.

Uczelnia gwarantuje także szkołom doradztwo w zakresie programu nauczania klas partnerskich.
Dzięki podpisanym umowom o współpracy, korzyści odnoszą nie tylko uczniowie klas patronackich, ale też wszyscy uczniowie szkoły. Program klas patronackich przewiduje prowadzenie części zajęć w ich macierzystej szkole zaś zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Szkoły zapraszane są do udziału w konferencjach i sympozjach naukowych oraz eventach organizowanych przez WSIiZ. Mają możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach i warsztatach w siedzibie uczelni.

Dodatkowo uczniowie mogą współpracować z kołami naukowymi WSIiZ. Klasy patronackie otrzymują także dostęp do platformy e-WSIiZ, w której bezpłatnie udostępniono 30 kursów pogrupowanych w 6 kategoriach tematycznych (nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu).

– Dla uczniów z klas patronackich będziemy organizowali konkursy, w których do wygrania będą stypendia w wysokości 100% i 50% czesnego na pierwszy semestr studiów na naszej uczelni – wyjaśnił Rektor Rozmus.

Dzięki współpracy WSIiZ ze szkołami ponadgimnazjalnymi uczniowie mogą poznawać specyfikę uczelni już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej, co pomoże w wybraniu właściwego kierunku rozwoju w przyszłości.

Program klas patronackich WSIiZ powstał w 2013 roku. Początkowo korzystało z niego 17 szkół, a współpraca dotyczyła kierunków Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Informatyka. W roku 2014 lista klas patronackich została rozszerzona do 109 z 51 szkół, a współpraca obejmuje dodatkowo kierunki studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dietetyka, Filologia, Ekonomia, Fizjoterapia, Kosmetologia i Logistyka.