W semestrze letnim 2012/2013 ponad dwa tysiące studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymało stypendia. Prawie połowa wyróżnionych studiuje za darmo, a 850 ma stypendia wyższe niż czesne.

Prawie 150 studentów naszej uczelni otrzymuje co miesiąc stypendia przewyższające czesne o 500-1000 zł. Dodatkowo, niemal 700 studentów co miesiąc dostaje stypendia wyższe od czesnego o 100 zł – 500 zł. Natomiast blisko setka kształci się za darmo, a kolejne 900 płaci nie więcej niż połowę czesnego.

– Jest to możliwe, dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu. Uczelnia przyznaje stypendia z własnego funduszu stypendialnego oraz ze środków z budżetu państwa. Co ważne, stypendia socjalne można łączyć z naukowymi – mówi mgr inż. Stanisław Harpula, Kanclerz WSIiZ.

Uczelnia prowadzi unikalny system motywacyjny – "Stypendium od początku studiów”, który daje możliwość bezpłatnych lub częściowo odpłatnych studiów już od 1 semestru.

– Każdy, kto złoży podanie na studia I stopnia do 31 lipca 2013 r., może przystąpić do testu z wiedzy ogólnej. Będzie można go napisać w dwóch terminach: 5 lipca lub 5 sierpnia – mówi Joanna Molter, kierownik Działu Rekrutacji WSIiZ. – Już po tygodniu, każdy ze zdających otrzyma informację, na temat wysokości przyznanego mu stypendium. Może ono wynieść 50% a nawet 100% czesnego – dodaje.

Poza wsparciem udzielanym przez uczelnię nasi studenci mają szansę na zdobycie dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku akademickim aż ośmiu studentów WSIiZ otrzymało Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe. To najlepszy wynik spośród wszystkich niepublicznych uczelni w Polsce.

Stypendia przyznane na podstawie decyzji MNiSW, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej otrzymali:

  • Daniel Dereniowski – student 1 roku studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja, członek Koła Naukowego Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem,
  • Aleksandra Flis – studentka 3 roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia, działa w Kole Naukowym CHEMIKOS,
  • Karolina Moll – studentka 2 roku studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja, studiuje również Archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • Katarzyna Pikul – studentka 3 roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia, członkini Koła Naukowego CHEMIKOS,
  • Paweł Skoczowski – student 1 roku studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja, przewodniczący Koła Naukowego Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem,
  • Daniel Szeligowski – student 2 roku studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomia, uczestnik Forum Inicjatyw Europejskich.
  • Katarzyna Pelc – studentka 3 roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia, członek koła CHEMIKOS oraz Kosmetologii Estetycznej "Piękno"
  • Jakub Ochnio – student pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, był członkiem Koła Fotografii Diafragma

PRZECZYTAJ: Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów