Ponad połowa kandydatów, którzy 6 lipca i 6 sierpnia 2012 roku napisali test kwalifikacyjny do Systemu Bezpłatnych Miejsc zostanie objęta tym stypendium. Dodatkowo 140 osób rozpocznie studia na zamawianym kierunku Informatyka.

System Bezpłatnych Miejsc (SBM) to program motywacyjny funkcjonujący w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Umożliwia 50% lub 100% zniżkę w czesnym.

Uczelnia przygotowała bezpłatne miejsca dla osób, które po zdaniu testu kwalifikują się do systemu, dzięki czemu mogą studiować za darmo już od pierwszego semestru studiów.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od lat promuje zdolnych i ambitnych studentów. Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

– Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Powyższe dane obalają mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazują, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców – mówi Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek. WSIiZ, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce umożliwia całkowicie bezpłatne studia stacjonarne. Z okazji warto więc skorzystać.