RAI czyli Rzeszowska Akademia Inspiracji to innowacyjny projekt edukacyjny realizowany dla dzieci i młodzieży szkolnej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obecnie uruchamiana jest kolejna edycja, a zajęcia w jej ramach realizowane będą nieodpłatnie.

Zajęcia Rzeszowskiej Akademii Inspiracji

RAI jest projektem edukacyjnym zainicjowanym przez WSIiZ w Rzeszowie i trwa nieprzerwanie od 2014 roku. Cel jaki przyświeca organizatorom, to przede wszystkim wieloaspektowa pomoc dzieciom i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji. Wspieranie rozwoju ich najistotniejszych kompetencji, dzięki którym odkrywają swoje pasje, rozwijają kreatywność, uczą się podejmować decyzje, logicznie i analitycznie myśleć, ale także działać w zespole.

Obecna edycja RAI otrzymała dofinansowanie w ramach grantu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Dzięki temu dzieci i młodzież z województwa podkarpackiego już 25 lutego br. rozpoczną bezpłatne zajęcia w ramach VI edycji Rzeszowskiej Akademii Inspiracji.

„Rzeszowska Akademii Inspiracji została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Na dany moment otworzyliśmy rekrutację na wszystkie programy, o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.” – dodaje Monika Lewicka-Bułatek z Biura Prasowego WSIiZ i koordynator organizacyjny RAI.

W tej edycji zajęcia odbędą się w pięciu głównych programach wprowadzających zarówno dzieci jak i młodzież we współczesny świat. Dwa z nich skierowane są do najmłodszych uczestników tj.: „W kreatywnym świecie” (dla dzieci od 6 lat do I klasy szkoły podstawowej) oraz „Zostań obywatelem świata” (II-III klasa szkoły podstawowej). A ponadto dla starszych dzieci: „Odkryj świat nauki” (IV-VI klasa szkoły podstawowej) oraz do młodzieży: „Nastolatek w dzisiejszym świecie” (gimnazjum) i „Liczby rządzą światem” (liceum/technikum – do 16 lat). Dodatkowo dla każdej z grup przewidziano także cztery godziny zajęć z dietetyki oraz taka sama ilość z ratownictwa medycznego. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w małych grupach (max. 16 osób).

„Każdy program to 30 godzin realizowanych w sobotnie przedpołudnia (9:25 -12:40) od lutego do czerwca br. Programy zostały opracowane przez ekspertów – praktyków, wykładowców, psychologów, nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem. Spotkania będą odbywać się w budynku głównym WSIiZ przy ul. Sucharskiego 2 oraz w Kielnarowej, gdzie zapewniony jest bezpłatny transport” – mówi Natalia Białek, dyrektor RAI.

Szczegółowy opis poszczególnych programów, trenerów, relacje zdjęciowe z poprzednich edycji oraz aktualny harmonogram można znaleźć na stronie internetowej: www.rai.rzeszow.pl