2 czerwca 2012 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała umowę o współpracy z firmą Cempel Consulting – oficjalnym dystrybutorem oprogramowania do modelowania symulacyjnego i optymalizacji procesów – Flexsim.

Dzięki temu porozumieniu Uczelnia poszerzy swoja ofertę szkoleń kompetencyjnych adresowaną głównie do środowisk inżynierskich oraz praktyków zajmujących się zarządzaniem jakością, logistyką i wprowadzaniem zmian udoskonalających procesy biznesowe.

Dla kogo zatem adresowane są szkolenia i egzaminy kompetencyjne?

  • Dla zarządzających i pracowników służb kaizen-lean
  • Dla inżynierów produkcji i pracowników działów konstrukcyjnych
  • Dla inżynierów logistyki bliskiej i służb utrzymania ruchu
  • Dla osób zajmujących się inżynierią procesową w tym w szczególności projektowaniem i doskonaleniem procesowym w organizacjach
  • Dla pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością
  • Dla studentów studiów uzupełniających magisterskich (ekonomia, logistyka, zarządzanie)

O wartości szkoleń świadczy fakt ich autoryzacji przez Flexsim Inc. USA, gdyż realizowane są według zaakceptowanej przez tegoż producenta oprogramowania i przetestowanej wieloletnim doświadczeniem metodyki.
Oferta szkoleń obejmuje 5 poziomów kompetencyjnych, które realizowane w określonej kolejności pozwalają na zdobycie umiejętności od modelarza symulacyjnego do analityka i optymalizatora procesowego.

tap szkolenia

Poziom kompetencji

Nazwa szkolenia

Certyfikat

Dni szkolenia

Pierwszy

Wprowadzenie do modelowania symulacyjnego

Wprowadzenie do symulacji

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

2

Drugi

Podstawowe umiejętności modelowania symulacyjnego

Flexsim 1. PodstawyKurs autoryzowany

Certificate for Business Process Simulation Modeler. Modelarz Symulacji Flexsim.

3

Trzeci

Zaawansowane umiejętności modelowania symulacyjnego

Flexsim 2. ZaawansowanyKurs autoryzowany

Certificate for Business Process Simulation Consultant. Konsultant I Stopnia Symulacji Flexsim.

3

Czwarty

Umiejętności optymalizacji procesów

Optymalizacja parametryczna procesów Flexsim Kurs autoryzowany

Certificate for Business Process Optimization Consultant. Konsultant Optymalizacji Procesów.

2

Piąty

Profesjonalne umiejętności modelowania symulacyjnego

Flexsim 3. ProfesjonalnyKurs autoryzowany

Certificate for Advanced Business Process Simulation Consultant.Konsultant II Stopnia Symulacji Flexsim.

3

Za organizację i realizację szkoleń na naszej uczelni odpowiedzialna jest Katedra Inżynierii Procesowej mieszcząca się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej w pokoju KA109. Osoby zainteresowane podjęciem szkoleń a także firmy chcące przeszkolić określoną grupę pracowników proszone są o kontakt z dr Grzegorzem Wróblem (gwrobel@wsiz.rzeszow.pl).

Uczelnia pracuje obecnie nad ofertą powyższych kursów kompetencyjnych w ramach studiów podyplomowych oraz projektów szkoleniowych dla sektora biznesu współfinansowanych ze środków UE. Będziemy Państwa na bieżąco o tym informować.