Krystyna Wróblewska, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli i prof. Tadeusz Pomianek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

Ta inicjatywa to początek wspólnych działań w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego liderów w swoich obszarach. Pierwszy wspólny projekt ma zaktywizować nauczycieli zagrożonych bezrobociem, a tych na Podkarpaciu może być nawet ok. 1400.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli to, według najnowszego raportu Naczelnej Izby Kontroli, najlepiej zarządzana tego typu placówka w Polsce. Centrum działa na rzecz pedagogów z regionu i edukacji na szczeblu podstawowym, gimnazjalnym i średnim, w wielu obszarach. Jako instytucja utworzona przez samorząd wojewódzki i podległa marszałkowi, w swych działaniach wpisuje się w szerszą perspektywę prac samorządu na rzecz rozwoju edukacji i doskonalenia nauczycieli. Działania PCEN ukierunkowane są również na łagodzenie dysproporcji potencjałów edukacyjnych między Województwem Podkarpackim a innymi, zamożniejszymi regionami kraju. Podkarpackie centrum jest również liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych i realizacji dużych projektów systemowych, dzięki którym nauczyciele z Podkarpacia uzyskują nowe kwalifikacje.

– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to wiodąca uczelnia niepubliczna w Polsce, która rozwija się bardzo prężnie i dynamicznie. WSIiZ znana jest z wykorzystywania zaawansowanych technologii, zwłaszcza IT, a także działań na rzecz gospodarki. Łącząc potencjał uczelni – nowoczesne narzędzia, kadrę naukową z narzędziami i doświadczeniem PCEN, możemy wspólnie zrobić wiele na rzecz edukacji w regionie – podkreśla Krystyna Wróblewska, dyrektor PCEN.

Jak twierdzi dyrektor Wróblewska, celem statutowym PCEN jest dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie podpisane z WSIiZ, może znacznie zwiększyć zakres i rozmach działań w tym obszarze.

Będą kolejne wspólne projekty

– Dostrzegamy m.in. pogłębiający się problem rosnącej liczby nauczycieli, którzy są zagrożeni lub już stracili pracę w szkolnictwie. Zamierzamy wspólnie z WSIiZ zrealizować projekt, który da pedagogom szansę rozwoju i zaistnienia na rynku pracy – mówi Wróblewska.

– Kolejne nasze wspólne projekty będą dotyczyć nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i aktywnych metod nauczania. Sądzę, że szczególnie społeczność nauczycielska odniesie korzyści z naszej współpracy – zaznacza prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.

Inicjatywę WSIiZ i PCEN poparły władze regionu. Zdaniem Anny Kowalskiej, wicemarszałek województwa podkarpackiego, współpraca sektorów publicznego i prywatnego to właściwy kierunek dla rozwoju Podkarpacia. Marszałek pozytywnie zaopiniowała pierwsze projektowe przedsięwzięcie, które ma zaktywizować nauczycieli zagrożonych bezrobociem.

Tekst: Urszula Pasieczna
Zdjęcia: Adam Janusz