W dniach 16-17 września br. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury Informacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Tematem przewodnim posiedzenia było omówienie koncepcji rozwoju systemów informatycznych w uczelniach wyższych.

Spotkanie podzielone zostało na trzy sesje tematyczne, w ramach których m.in. omówiono kompleksowy rozwój systemów uczelnianych, a także ich wpływ na budowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym. W czasie Posiedzenia zaprezentowany został również system do automatycznego opracowywania egzaminów i ankiet papierowych.

Komisja ds. Infrastruktury Informacyjnej jest jedną z siedmiu stałych Komisji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, której Przewodniczącym jest Pan prof. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej. Jednym z Członków Komisji jest Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W posiedzeniu wzięli udział: prof. Henryk Krawczyk – Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Robert Charmas – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, prof. Mariusz Figurski – Prorektor Wojskowej Akademii Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, prof. Andrzej Mastalerz – Rektor AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie, prof. Stanisław Michałowski – Rektor Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Tadeusz Pomianek – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. Tomasz Szapiro – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, prof. Sławomir Wiak – Prorektor ds. Edukacji Politechniki Łódzkiej, mgr inż. Paweł Niedziejko – Kierownik Działu Informatyki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, dr Bartosz Grucza – Kanclerz Szkoły Głównej Handlowa w Warszawie, Dominika Czyżak – Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, Grzegorz Kopcewicz – Wydawnictwo Naukowe UMK.

A także przedstawiciele WSIiZ: dr Wergiliusz Gołąbek, prof. Zdzisław Hippe, dyr. Lucjan Hajder, dr Mariusz Wrzesień, Kier. Artur Skoczylas i Kier. Wiesław Stręciwilk. Przedstawiciele Partner in Progress: Sławomir Umpirowicz, Marek Bieniasz, Natalia Cios, Grzegorz Żytka oraz reprezentacja firmy Laboratorio JRI Sistemas: Palmira Garcia – Dyrektor ds. Relacji Instytucjonalnych, Manuel Isidoro – Dyr. Techniczny, Tomas Fernandez – Manager ds. Projektów Międzynarodowych.