Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades, do którego należy także Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zaprasza absolwentki WSIiZ posiadające wysoki potencjał menedżerski do pełnienia w przyszłości funkcji w zarządach i radach nadzorczych do udziału w programie W50.

 

Szczegóły programu:
Organizator wydarzenia: Anderson School of Management, University of California Los Angeles (UCLA)
Temat: W50 – Preparing Our Women Board Members of Tomorrow
Miejsce: Los Angeles, USA
Termin: 22-27 czerwca 2014 roku
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2014 roku
Termin wydania decyzji przez UCLA o zakwalifikowanych kandydatkach: 27 kwiecień 2014 roku

Grupa docelowa: absolwentki uczelni należących do globalnej sieci Santander Universidades posiadające wysoki potencjał menedżerski i potencjał do objęcia w przyszłości stanowisk w zarządach i radach nadzorczych.

Szczegółowe informacje
Link do złożenia aplikacji przez kandydatów

Koszty: Uczelnie wysyłające lub kandydatki z własnych źródeł (środki prywatne, dofinansowanie od pracodawcy) pokrywają koszty transportu do/z Los Angeles. Pozostałe koszty finansowane są przez Santander Universidades.

Kandydatury zawierające: CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać do koordynatora Programów Globalnych Santander Universidades, do Pani Marty Czyżewskiej (mczyzewska@wsiz.rzeszow.pl) do dnia 28 lutego 2014 roku.

Złożenie aplikacji do udziału w programie będzie możliwe po zaakceptowaniu kandydatury przez Uczelnię, o czym zatwierdzone kandydatki zostaną poinformowane przez koordynatora do dnia 15 marca 2014 roku.

Uwaga. Po otrzymaniu pozytywnej informacji zwrotnej od koordynatora kandydatki powinny samodzielnie złożyć aplikacje zgodnie z wytycznymi UCLA.

Szczegółowe informacje o programie Santander Universidades:
www.santanderuniversidades.pl
www.santander.com/universities