Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania poszukuje kreatywnych naukowców o szerokich zainteresowaniach badawczych i ciekawych pomysłach.

Szanowni Państwo,

Ofertę naszą w szczególny sposób kierujemy do Profesorów i Doktorów powracających do Polski ze stypendiów i innych pobytów naukowych za granicą. Wierzymy, że ich zagraniczne doświadczenia i nasze możliwości naukowo-badawcze pozwolą na budowanie interdyscyplinarnych zespołów i prowadzenie badań na wysokim poziomie.

Mając na uwadze problemy organizacyjne związane z powrotem do kraju Uczelnia może pomóc w zakresie:

  • udostępnienia hotelu uczelnianego a także docelowo znalezienia mieszkania lub domu na terenie Rzeszowa i okolic oraz atrakcyjnych działek budowlanych pod Rzeszowem
  • znalezienia odpowiedniej szkoły/przedszkola dla dzieci (Uczelnia jest właścicielem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, cieszącego się bardzo dobrą opinią i znakomitymi rezultatami maturalnymi, a także współpracuje ściśle z prywatnym przedszkolem Akademią Małych Odkrywców)
  • znalezienia miejsca zatrudnienia dla współmałżonka/partnera na terenie Rzeszowa

Kandydatom OFERUJEMY:

  • stabilne zatrudnienie
  • bardzo dobre zarobki (zobacz)
  • pracę z kreatywnymi zespołami
  • wsparcie realizacji projektów naukowo-badawczych

Od kandydatów OCZEKUJEMY:

  • interesującego dorobku naukowego (w tym doświadczenia w realizacji grantów naukowych)
  • doświadczenia w realizacji projektów
  • gotowości do związania się z uczelnią i przeprowadzki do Rzeszowa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest liderem Konsorcjum Akademickiego, w skład którego wchodzą Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Priorytetem jest dla nas innowacyjność oraz interdyscyplinarne podejście do zagadnień naukowych. Stale poszerzamy naszą działalność naukowo-badawczą, dlatego chętnie podejmiemy współpracę z Profesorami i Doktorami, którzy mają osiągnięcia naukowe, a także interesujące pomysły. Zachęcamy do zapoznania się z prowadzonymi badaniami i zrealizowanymi pracami doktorskimi oraz habilitacyjnymi na naszej uczelni (zobacz). Badania naukowe w WSIiZ prowadzone są w katedrach, zakładach oraz w interdyscyplinarnych jednostkach takich jak: Instytut Gospodarki, Instytut Badań nad Cywilizacjami, Instytut Informatyki Biomedycznej, Instytut Badań i Analiz Finansowych czy też Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości.

W swojej aplikacji proszę przedstawić proponowany zakres współpracy a także propozycje projektów naukowych i/lub usługowych. Jeżeli zechcą Państwo przyjąć nasze zaproszenie do współpracy i spotkać się w celu omówienia szczegółów oferty, proszę o bezpośredni kontakt ze mną:

prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
e-mail: tpomianek@wsiz.rzeszow.pl
adres: ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Z poważaniem,
Tadeusz Pomianek