21 kwietnia 2009 roku w WSIiZ odbyła się konferencja prasowa poświęcona dwóm zagadnieniom. Obu przyświecało hasło – POTENCJAŁ PRZYSZŁOŚCI.

Ze strony organizatorów udział wzięli – jako uczestnicy Prezydialni: prof. T. Pomianek, Rektor WSIiZ, dr W. Gołąbek, Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, oraz Marek Bieniasz, Prezes Partners in Progress. Jako uczestnicy wspomagający: Marcin Leszczyński, Dyrektor Pionu Rozwoju, Lucjan Hajder, Dyrektor ds. Informatyki oraz Sławomir Umpirowicz.

Powody zwołania konferencji były dwa:
1. Wdrażanie systemu Uczelnia XP w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
2. Podpisanie umowy o współpracy z Centrum Kopernika.

Konferencja przebiegała w profesjonalnym tempie. Na początku głos zabrał Pan Prezes Marek Bieniasz, który nakreślił zgromadzonym licznie dziennikarzom zakres działalności PiP, obszar współpracy z WSIiZ (która jest głównym udziałowcem PiP). Powiedział również kilka słów o samym procesie wdrażania systemu Uczelnia XP w AGH.

Następnie głos zabrał Rektor WSIiZ, który uzupełnił wypowiedź swojego przedmówcy o aspekty funkcjonowania systemu, szczególnie istotne z punktu widzenia dydaktyków, a w szczególności studentów.

Wystąpienie Rektora zakończyło część pierwszą konferencji. Drugą rozpoczął dr Wergiliusz Gołąbek. Zaczął od przekazania zebranym podziękowań i gratulacji od ks. prof. Michała Hellera. Następnie omówił aspekty współpracy z Centrum Kopernika – te już realizowane i te planowane.

Na zakończenie przyszedł czas na pytania. Dziennikarze dopytywali o szczegóły techniczne, koszty, wady i zalety oraz o przełożenie wyników wspólnej pracy WSIiZ i jej partnerów na region Podkarpacia.

Zdjęcia: Piotr Kordyś