– Jakość usług jest dobra tam, gdzie funkcjonuje otwarta i swobodna konkurencja – taka była główna teza wykładu otwartego Ministra Sprawiedliwości, dra Jarosława Gowina, który 23 marca 2012 roku wygłosił w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Temat wystąpienia brzmiał: „Reguły deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większości obywateli”.

Ministra Sprawiedliwości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania powitał Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek. – Czy Polska może być krajem mlekiem i miodem płynącym? Tak. Jako Polacy należymy do najbardziej przedsiębiorczych ludzi na świecie. Problem tkwi w strukturach i przepisach państwowych. Liczę, że działania m.in. Pana Ministra Jarosława Gowina znaczenie poprawią sytuację przedsiębiorczych ludzi w tym kraju.

Minister Gowin swoje wystąpienie rozpoczął od przewrotnego pytania. – Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dziś w wolnym kraju? Wolność nie jest systemem zero-jedynkowym. Standardy liberalnej demokracji funkcjonują u nas całkiem dobrze. Ale dziś nie chciałem mówić o wolności politycznej, tylko gospodarczej.

Podczas wykładu Minister Sprawiedliwości podkreślał, że polska gospodarka jako jedyna w Europie rozwijała się w dobie największego od stu lat kryzysu ekonomicznego. A to stało się możliwe dzięki tysiącom małych firm i ich przedsiębiorczym pracownikom. – Takich ludzi prawo i państwo musi wspierać – apelował gość WSIiZ.

Minister przywołał wyniki kilku badań, które pokazują miejsce Polski w relacjach z przedsiębiorcami. W rankingu Banku Światowego „Doing Bussines” Polska znajduje się na 62 miejscu, za 46-stą Rwandą i 55-tą Botswaną. Co ogranicza wolność gospodarczą? Minister jednym tchem wyliczył: niejasne prawo, obszerna biurokracja, rozrzutne wydatki publiczne, zbyt wysokie podatki i opłaty, brak wsparcia państwa dla rodzin, niskie nakłady na badania i rozwój, niska jakość edukacji. – Choć mam świadomość, że wypowiadam te słowa na uczelni, która jest zaprzeczeniem tego, co określamy niską jakością edukacji i sama prezentuje bardzo dobry poziom – podkreślił Minister Gowin.

– Państwo zamiast stać z boku i wspierać obywatela, wskakuje mu na barana – mówił Minister Gowin. Co można z tym zrobić?

Słuchacze wykładu usłyszeli konkretne zapowiedzi zmian, jakie należało będzie zrealizować, aby przedsiębiorczość w Polsce mogła się swobodnie i szybko rozwijać.

– Prawo zapewnia każdemu Polakowi swobodny dostęp do pracy. Ale to są tylko słowa. W Polsce ograniczony jest dostęp do 369 zawodów – wyjaśnił Minister. Średnia w Unii Europejskiej wynosi około 150, a są kraje, w których ograniczony jest dostęp do 50 – 60 zawodów. – To ranking hańby – skomentował Minister Jarosław Gowin. Wskazał, że zrobi wszystko, by tę sytuację szybko zmienić.

– Recepta jest prosta: deregulacja – czyli otwarcie dostępu do zawodów. Obecnie regulacja zawodów niszczy jakość wykonywania tych zawodów, bo nie ma konkurencji. Co więcej, z tego samego powodu są to usługi drogie – wyjaśnił Minister Sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin wskazywał, że tych zmian trzeba dokonać, by państwo spełniało swoją podstawową rolę, czyli służyło obywatelom. – Od tego właśnie jest polityka. Potrzebne jest sprawiedliwe i otwarte podejście państwa do obywateli. Zamierzam o to walczyć, choć wiem z jak wielką siłą przyjdzie mi się zmierzyć – zakończył swoje wystąpienie Minister Sprawiedliwości.

Wykładu w siedzibie Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wysłuchało kilkuset studentów, pracowników i osób spoza Uczelni. Był on także transmitowany w internecie.

Zobacz film z wydarzenia

Zobacz cały wykład