15 grudnia 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się otwarty panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: ks. prof. dr hab. Michał Heller, ks. dr Włodzimierz Skoczny, ks. dr Zbigniew Liana, s. dr Teresa Obolovitch.

Poprzedzająca dyskusję konferencja prasowa dla mediów jasno odzwierciedliła osobowość i dzieło ks. prof. Michała Hellera, który odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące Wszechświata, nie ukrywał uznania dla genewskich naukowców, skoncentrowanych wokół Wielkiego Zderzacza Hadronów. Dla przypomnienia warto podkreślić, iż Wielki Zderzacz Hadronów jest największą maszyną świata, której działanie oparte jest na przyspieszaniu cząstek (protonów) rozpoczynających swą drogę w akceleratorze liniowym – tzw. akceleratorze protonów, oraz jonów o masie zbliżonej do masy ołowiu, które są przyspieszane w oddzielnym akceleratorze. Wynikiem tych działań ma być odkrycie zupełnie nowych wymiarów czasoprzestrzennych.

W czasie konferencji ks. prof. Michał Heller, w ramach omówienia historii współczesnego konfliktu między nauką a religią, odwołał się do osoby Jana Pawła II, który, jak zaznaczył, "miał ducha myślenia", jakim powinien się charakteryzować każdy człowiek zawodowo uwikłany w ten konflikt.

Otwarta dyskusja miała być podsumowaniem dotychczasowego cyklu wykładów, promowanych w WSIiZ. Po krótkim strzeszczeniu historycznym zaproszeni goście poprosili o dyskusję ze zgromadzonymi licznie studentami. Jak się okazało, pasjonaci zebrani wokół konferencji nie kryli rozterek i wątpliwości w ramach głównego tematu. Doktorzy oraz sam prof. Heller starali się odpowiadać na wszystkie pytania zadane przez audytorium. Klimat dyskusji można było ocenić jako podniosły i całkowicie merytoryczny.

Po zakończeniu panelu wszystkim słuchaczom utkwił w pamięci szczególny apel Ks. Prof. Hellera, "iż sukces nauki i religii tkwi przede wszystkim w ludziach "pomostowych", zajmujących się zarówno religią, jak i nauką".

Tekst: Jakub Szymon Jan Janiszewski
Zdjęcia: Adam Janusz