Było wszystko, czego taka uroczystość wymaga. Obecność władz uczelni, ślubowanie, podniosła atmosfera. I oni… studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którzy 1 października oficjalnie rozpoczęli studia w tej uczelni.

Podczas Immatrykulacji nowi studenci WSIiZ zobaczyli film o swojej nowej uczelni, spotkali się m.in. z Władzami Uczelni, złożyli ślubowanie, poznali także dziekanów i opiekunów swoich roczników.

Po części oficjalnej, odbyły się spotkania organizacyjne, na których studenci I roku zobaczyli m.in. film opowiadający o tym, co, gdzie i jak na uczelni można załatwić. Otrzymali także "Vademecum dla studentów I roku", które rozwiewa wszelkie organizacyjne wątpliwości. Tajemnicą przestał też być harmonogram zajęć. Studenci poznali także osoby, które będą miały podczas studiów istotne znaczenie – pracowników Biura Karier, którzy będą im pomagać w szukaniu praktyk i pracy, pracowników Dziekanatu, którzy będą im pomagać załatwiać wszelkie organizacyjne sprawy, a także starać się o stypendia, członków Samorządu Studenckiego, pracowników Działu Informatyki, którzy wyjaśniali zasady logowania się do Wirtualnej Uczelni oraz poczty studenckiej, pracowników Działu Nauki, którzy przedstawili ofertę kół naukowych oraz pracowników Kwestury, którzy wyjaśnili zasady i terminy płatności.

Ponieważ takich uroczystości odbędzie się jeszcze kilka, warto zapoznać się z ich harmonogramem.