23 września 2014 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się Seminarium pt. „BUDOWA MEDYCZNEGO KONSORCJUM NAUKOWO-BADAWCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ”. Do podjęcia współpracy w ramach konsorcjum zaproszono znamienite placówki naukowo-badawcze z województw podkarpackiego i małopolskiego.


Na zdjęciu od lewej: prof. Tomasz Więcek, dr Jacek Kluz, dr Wergiliusz Gołąbek, prof. dr hab. Mirosław Jabłoński, mgr Grzegorz Karpiuk, prof. nadzw. dr hab. Piotr Majcher, dr inż. Krzysztof Pancerz, dr Ryszard Palczak, mgr Urszula Binduga, prof. dr hab. Jan Gmiński, Po środku: prof. dr hab. Elżbieta Stefaniak

W spotkaniu w sprawie współpracy pomiędzy uczelniami uczestniczyli dr Wergiliusz Gołąbek, Prorektor WSIiZ ds. Rozwoju i Współpracy, dr Ryszard Palczak, Dziekan Wydziału Medycznego, prof. dr hab. Jan Gmiński, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych WSIiZ, dr inż. Krzysztof Pancerz – Rektor WSZiA w Zamościu, Dyrektor Instytutu Informatyki Biomedycznej, mgr Grzegorz Karpiuk – Kierownik Biura Projektów.

Ze strony zaproszonych Instytucji w spotkaniu wzięli udział prof. dr hab. Elżbieta Stefaniak – Dyrektor Inerdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. dr hab. Mirosław Jabłoński – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. nadzw. dr hab. Piotr Majcher – Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Tomasz Więcek – Katedra Fizyki Politechniki Rzeszowskiej, Prezes Fundacji Nauka dla Przemysłu i Środowiska, dr Jacek Kluz – specjalista w ortopedii i chirurgii urazowej, Kraków, Lek.med. Anna Gospodaryk – specjalista rehabilitacji medycznej w Zamojskiej klinice Rehabilitacji WSZiA oraz NZOZ CRM Reh-Mediq w Tyczynie.

Podczas spotkania Pan Prorektor dr W.Gołąbek w kilku zdaniach podkreślił najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed uczelniami wyższymi w zakresie nauki, badań i wzajemnej współpracy. Następnie omówił cel spotkania jakim było zbudowanie medycznego konsorcjum naukowego w skład którego wchodziliby przedstawiciele zaproszonych Instytucji.

Profesor Jan Gmiński zaprezentował atuty Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, silną pozycję wśród uczelni w Polsce, jak również osiągnięcia Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej. Pan Profesor przestawił uczestnikom zaplecze oraz możliwości naukowo-badawcze Wydziału Medycznego WSIiZ, od strony dydaktycznej profile kształcenia oraz od strony badawczo/komercyjnej szerokie spectrum możliwości działalności uczelni w zakresie informatyki biomedycznej.

Podjęcie współpracy pomiędzy Jednostkami dotyczyć będzie m.in. wymianę studentów w zakresie kształcenia i praktyk zawodowych, prowadzenie wspólnych badań naukowych, a także wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych – wylicza prof. Jan Gmiński, Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Wydziału Medycznego WSIiZ.

Wymienione Jednostki będą też podejmować działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych, uczestnictwa w międzynarodowych projektach naukowych oraz organizowania sympozjów, seminariów i konferencji naukowych.