7 maja 2014 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania odbyło się spotkanie założycielskie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej Oddział Podkarpacki. W wydarzeniu uczestniczył Pan Marcin Wielondek, Prezes Zarządu Głównego TPPCh.

Powstanie Towarzystwa jest efektem kilkumiesięcznych przygotowań osób zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką związaną z Państwem Środka. Podczas spotkania założycielskiego powołano Zarząd Towarzystwa oraz Komisję Rewizyjną. Przewodniczącą Towarzystwa została wybrana Pani Natalia Białek, Dyrektor Instytutu Rozwoju Personelu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Ponadto, w skład Zarządu weszli przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, jak i osoby prywatne.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej jest jednym z najstarszych polskich towarzystw przyjaźni z innymi narodami. TPPCh przetrwało ostatnie lata dzięki zapałowi członków Towarzystwa, którzy mimo nie zawsze sprzyjającemu klimatowi, uparcie dążyli do popularyzacji bogatej kultury Państwa Środka w Polsce. Podobnie jak Polska, Chiny doświadczają olbrzymich przemian w każdej dziedzinie życia. Bardzo interesujące jest obserwowanie tego procesu, a celem TPPCh jest ułatwianie poznawania i zrozumienia ich jakże interesującej odmienności, z której nadal tak niewiele dociera do naszego kraju.

Idea Oddziału Podkarpackiego polega na współpracy entuzjastów, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie kultury, gospodarki, turystyki czy biznesu z Państwem Środka. Towarzystwo ma być siłą, która przekazuje rzetelną wiedzę na temat Chin. Osoby zainteresowane członkostwem proszone są o kontakt mailowy: nbialek@wsiz.rzeszow.pl lub telefoniczny: 17 866-1159.