11 marca 2010 roku rozpoczęła działalność nowa jednostka naukowa – Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

– Instytut Badań i Analiz Finansowych jest jednostką naukowo-badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej oraz jej transfer do praktyki biznesowej – wyjaśnia Dyrektor Instytutu, dr Andrzej Cwynar.

Zakres działania Instytutu obejmuje m.in. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie szeroko rozumianych finansów i publikowanie ich wyników w kraju i za granicą, stymulowanie wymiany poglądów, opinii i myśli w tej dziedzinie poprzez organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych. – Instytut podejmuje też inicjatywy edukacyjne mające na celu podnoszenie wiedzy na temat zjawisk i zagadnień finansowych, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, wykładów otwartych itp. – kontynuuje dr Cwynar.

Nowa jednostka naukowa WSIiZ będzie brać czynny udział w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych usprawniających zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Będzie się też zajmować doradztwem finansowym na rzecz organizacji i różnego rodzaju podmiotów.

Pracownicy Instytutu posiadają specjalistyczną wiedzę i wysokie kwalifikacje, potwierdzone uzyskanymi stopniami i tytułami naukowymi, oraz duże doświadczenie praktyczne, w tym m.in. w realizacji projektów na styku nauki i biznesu.

Najmłodszej jednostce naukowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie życzymy udanej i obfitej w osiągnięcia naukowe pracy.