Blisko sześćdziesięciu gości, władze miasta, przedstawiciele służb mundurowych i dziennikarze, uczestniczyło w uroczystym otwarciu Centrum Studiów nad Terroryzmem. Nastąpiło to 29 kwietnia 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Terroryzm to rosnące zagrożenie, które trzeba zwalczać, ale wroga trzeba najpierw dobrze poznać i właśnie po to jest nasze Centrum – powiedział gen. bryg. dr Tomasz Bąk, który z rąk Rektora WSIiZ, prof. Tadeusza Pomianka odebrał nominację na Dyrektora Centrum Studiów nad Terroryzmem.

Uroczystość otworzyła prezentacja filmu na temat zagrożenia terroryzmem, przygotowanym przez WSIiZ. Później, dr Tomasz Bąk opowiedział o celu powstania Centrum i zasadach jego działania. Maciej Milczanowski z CSnT mówił z kolei o strukturze działania Centrum i planach na najbliższą przyszłość. – Już w maju planujemy konferencję z udziałem Generała Sławomira Petelickiego z GROM-u, chcemy też w tym roku wydać pierwszą publikację CSnT – zdradził Maciej Milczanowski.

Podczas uroczystości otwarcia Centrum, głos zabrał też znakomity znawca tematyki terroryzmu, dr hab. Kuba Jałoszyński. Przedstawił zagadnienia związane z terroryzmem i zadaniami, jakie poszczególne organy państwowe wykonują, by tropić i udaremniać ataki terrorystycze.

Wszyscy przybyli mogli też zobaczyć pokaz antyterrorystów, który zorganizowany został na patio Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

– Niewątpliwie terroryzm stał się jednym z głównych zagrożeń dla cywilizacji w XXI wieku. Po ataku na WTC w Nowym Jorku i inne cele 11 września 2001 roku, pojęcie globalnego terroryzmu na stałe weszło do naszego słownika. Świat stanął przed potrzebą wspólnej walki z tym zjawiskiem. Utworzono wspólną koalicję antyterrorystyczną oraz szereg instytucji rządowych i naukowo-badawczych, które włączyły się do walki z terroryzmem. Również i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie utworzono Centrum Studiów nad Terroryzmem, które zamierza czynnie uczestniczyć w zapobieganiu aktom terroru – podsumowuje dr Tomasz Bąk.

Zobacz stronę internetową Centrum Studiów nad Terroryzmem

Zdjęcia: Marcin LuraniecSzymon Taranda