16 studentów walczyło o zwycięstwo w Finale Maratonu Kreatywnego Myślenia, zorganizowanego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta. Finał Maratonu odbył się 17 listopada 2014 roku.

– Do udziału w maratonie zgłosiło się kilkudziesięciu studentów. Komisja konkursowa musiała jednak wyłonić 16 finalistów, którzy zaprezentowali się najlepiej podczas pisemnych eliminacji – wyjaśnia dr Olga Kurek-Ochmańska, Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. Opieki nad Studentami Uzdolnionymi, prowadząca Maraton Kreatywnego Myślenia.

17 listopada 2014 roku studenci najpierw uczestniczyli w psychologicznych warsztatach kreatywnego myślenia, które poprowadziła Justyna Gruszczyńska. Później wzięli udział w finale Maratonu.
Finał rozpoczął się od wylosowania przez studentów przydziału do każdego z czterech zespołów. To właśnie w tych czteroosobowych grupach pracowali do końca zawodów.

– Zawodnicy mieli do wykonania trzy zadania. Najpierw mieli stworzyć pomysł nowatorskiego urządzenia do przenoszenia danych. Następnie z klocków Lego mieli zbudować mebel przyszłości. Ostatnim zadaniem było stworzenie z dostępnych materiałów kreatywnej edukacyjnej zabawki dla dzieci – wyjaśnia Olga Golonka z jury Maratonu.

Każdy z zespołów po wykonaniu poszczególnych zadań musiał w najciekawszy możliwy sposób zaprezentować swoje pomysły.

– Podczas oceny przede wszystkim zwracaliśmy uwagę na to, czy dany pomysł jest unikatowy, oryginalny i twórczy. Zależało nam na nagrodzeniu tych pomysłów, które wnoszą nowe wartości i idee – tłumaczy dr Iwona Leonowicz-Bukała, jeden z jurorów. – W ocenie ważne było dla nas również ukazanie możliwości komercyjnego wykorzystania przedstawionych pomysłów i możliwości ich praktycznego wykorzystania – dodaje juror dr Marek Jaszuk.

Po burzliwych naradach i – jak podkreślali członkowie jury – bardzo trudnym wyborze pierwsze miejsce przyznano zespołowi „Gorąca Kawa”. – Pomysły tej drużyny spełniały wszystkie kryteria konkursu, ale nade wszystko są możliwe do wdrożenia, praktycznego zastosowania i komercjalizacji – wyjaśnia werdykt Olga Golonka.

Organizatorem Maratonu Kreatywnego Myślenia były Samorząd Studencki WSIiZ oraz a głównym partnerem Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty”.

Zobacz zdjęcia z Maratonu Kreatywnego Myślenia