Jednym z filarów strategii jakości kształcenia naszej uczelni są częste badania. Właśnie ukazał się raport „Absolwenci WSIiZ 2018” przygotowany przez Zespół ds. Badań Edukacyjnych. Wynika z niego, że WSIiZ to uczelnia, którą nie tylko wspomina się dobrze, ponieważ zwiększa szanse studentów na rynku pracy, ale też często się ją poleca.

Czy studenci są zadowoleni ze studiów na WSIiZ?

Raport pokazuje, że odpowiedź na to pytanie musi być jednoznacznie twierdząca. Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych stwierdziło, że są zadowoleni ze studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ta ogólna opinia przekłada się na szereg innych wskaźników, które uwzględniono w badaniu. Na przykład, ośmiu na dziesięciu absolwentów WSIiZ wybrałoby naszą uczelnię ponownie. Tyle samo uważa, że WSIiZ spełnił oczekiwania, które wiązali ze studiami wyższymi.


87% ankietowanych studentów wyraziło zadowolenie ze studiów w WSIiZ

Czy studia rzeczywiście zwiększają szanse na rynku pracy?

Absolwenci często oceniali to, czy studia na Sucharskiego i w Kielnarowej poprawiły ich pozycję na rynku pracy. Również w tym przypadku wyniki mogą napawać optymizmem. Zajęcia w specjalistycznych laboratoriach, bogate programy staży i kontakt z praktykami wcielającymi się w rolę wykładowców zaprocentował pozytywnymi opiniami. 8 na 10 absolwentów (80%) deklaruje, że ich szanse na rynku pracy wzrosły po uzyskaniu dyplomu.


80% absolwentów uważa, że studia w WSIiZ zwiększyły ich szansę na rynku pracy

Czy studenci chcą polecać naszą uczelnię?

Standardem badań marketingowych jest również pytanie o to, czy uczestnicy poleciliby swoim znajomym produkt lub usługę, o którą są pytani. Założenie stojące za tym pytaniem jest proste: znajomi to, z założenia, osoby na których nam zależy, a więc nie chcemy ich zawieść swoją rekomendacją. Wiele firm, które cieszą się pozornie dobrą opinią, ma problem właśnie z tym pytaniem. WSIiZ wypadł jednak doskonale również w tym teście. Aż 81% ubiegłorocznych absolwentów poleciłoby znajomym studia na WSIiZ. Oznacza to, że nie tylko oferujemy praktyczne kształcenie, lecz również jesteśmy w stanie sprostać tej niełatwej obietnicy.

81% absolwentów poleciłoby znajomym studia w WSIiZ

 

Badanie zostało przeprowadzone wśród absolwentów WSIiZ w okresie 1 lutego – 30 listopada 2018 roku przez Zespół ds. Badań Edukacyjnych. Ankietę wypełniło 1146 osób.