1 września 2019 r., o godz. 18.00 w lubelskiej Galerii Labirynt swoje otwarcie będzie mieć wystawa sztuki współczesnej “Trzy plagi”, w której udział bierze artystka, fotografka mgr Dominika Piętak z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zaprezentowane podczas wystawy prace odnoszą się bezpośrednio do zawartych w cytacie „plag” lub innych niebezpieczeństw, jak chociażby powracający dziś faszyzm. Wszystkie wymienione problemy mają złożony charakter i stanowią bogaty obszar badawczy dla wielu teoretyków i uczonych. Jednak dla rosnącej liczby ludzi jest to już nie tylko teoria, a coraz bardziej widoczne i odczuwalne zagrożenie dnia codziennego. Wymienione zjawiska nasilają się, w mniejszym lub większym stopniu, nie tylko w Polsce i Europie, ale w wielu innych miejscach na świecie. Takie pojęcia jak naród, rasa, religia są coraz częściej wykorzystywane przez organizacje populistyczne i neofaszystowskie. Przestają być tylko hasłami, stając się fundamentem programów partii politycznych.

Wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną dzieła 43 artystek i artystów, będzie miała dwie części. Na jednej z nich, do której zaproszone zostały wybrane artystki i artyści polscy zaprezentowane zostaną prace w formie cyfrowej: filmy wideo, zdjęcia, animacje i prace dźwiękowe. Drugą część stanowić będą prace urodzonych po 4 czerwca 1989 r. studentek/absolwentek oraz studentów/absolwentów wyższych szkół artystycznych, wyłonione w trybie otwartego naboru. Prace te wykonane są w rożnych mediach.

Data otwarcia wystawy – 1 września – nie jest przypadkowa i wiąże się z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Wystawa wpisuje się także w działania  ogólnopolskiego, nieformalnego porozumienia osób, instytucji, ruchów społecznych, samodzielnych kolektywów oraz indywidualnych aktywistek, aktywistów, artystek i artystów, którzy wspólnie pracują nad stworzeniem dużej sieci antyfaszystowskich i antywojennych wydarzeń kulturalnych i działań społecznych związanych z Rokiem Antyfaszystowskim (przeczytaj więcej o Roku Antyfaszystowskim).

Więcej informacji

Wydarzenie FB