Profesor Andrzej Głowacki z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprezentuje prace z zakresu grafiki komputerowej i animacji na indywidualnej wystawie „Contemporary Art” w Munchberg w Niemczech. Prace naukowca będą eksponowane od 19 marca do 10 kwietnia 2011. Profesor skorzystał z zaproszenia międzynarodowego stowarzyszenia Focus Europa.

– Wystawa ma charakter monograficzny. Motywem przewodnim jest ludzka twarz. To seria grafik komputerowych wzbogaconych naturalnymi pociągnięciami pędzla – wyjaśnia prof. Andrzej Głowacki, kierownik Katedry Reklamy Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów w WSIiZ.

Artysta łączy fotografię, nowoczesne możliwości cyfrowej obróbki obrazu i druku wielkoformatowego z technikami tradycyjnymi, malarskimi, które nadają unikatowy charakter każdej z prac. Tkanka graficzna i malarska odgrywają kluczową rolę, wpływając na treść przekazu wizualnego.

Dziełem, które dyktuje ton wystawie jest cykl Murales. To seria jedenastu prac tworzących całościową płaszczyznę graficzną wielkości 7,7m2.

– To odpowiedź na pytanie o jedność współczesnej Europy w obliczu rocznicy upadku muru berlińskiego. Jedenaście anonimowych twarzy wyziera zza materii graficznej. Niektóre jedynie w sposób szczątkowy ujawniają, że pod pozorem kształtów i kolorów kryje się ludzkie oblicze. Seria Murales stanowi próbę przywołania pamięci przestrzeni, wydarcia jej wspomnieniom – wyjaśnia twórca.

Forma prac przywołuje na myśl zniszczone freski, odgrzebane z popiołów malarstwo pompejańskie, czy portrety fajumskie. W jednoczęściowym dziele wyróżnić można trzy grupy powiązane ze sobą zmultiplikowanym motywem graficznym. Oddziałują one wzajemnie kolorystycznie i znaczeniowo, a zestawione zdają się ujawniać upływ czasu – uleganie stopniowej transformacji i dekonstrukcji.

Pozostałe prace to serie portretów charakterologicznych, w których cyfrowa obróbka obrazu wydobyła z motywu ludzkiej twarzy abstrakcyjne wartości wizualne. – Są to raczej portrety aury i siły duchowej postaci. Wygląd anonimowych twarzy schodzi na drugi plan, zaś pozostający z nim w kompozycyjnym dialogu motyw graficzny, wysuwa się na plan pierwszy – opisuje prof. Głowacki.

Prof. Andrzej Głowacki to artysta, filozof, teoretyk sztuki zafascynowany fizyką teoretyczną i wiedzą mistyczną starożytnych kultur. Jego prace były wystawiane w Polsce, Niemczech, Holandii i Szwecji. Jest twórcą surrealistycznej galerii Jo Design w Krakowie, stanowiącej niezwykłe zjawisko w latach 90, które zrewolucjonizowało oblicze polskiego designu w tamtym okresie. Profesor jest również uznanym akademikiem. Kieruje Katedrą Reklamy Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów WSIiZ oraz III Pracownią Projektowania Architektury Wnętrz – Studio 3 krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest również pomysłodawcą i dyrektorem Centrum Sztuki i Techniki Cyfrowej w WSIiZ, oferującego kształcenie na specjalnościach o ogromnym potencjale rynkowym: Projektowanie przestrzeni wirtualnej oraz Grafika komputerowa w mediach. Ostatnio prof. Głowacki objął funkcję redaktora naczelnego nowego, międzynarodowego czasopisma naukowego CyberEmpathy: Cyberhumanity, Visual Communication & New Media Review.

Jest także autorem Manifestu Neodziennikarstwa, ujawnianego stopniowo na portalach: Facebook i Twitter od 26 lutego, w związku ze 102 rocznicą ogłoszenia Manifestu Futuryzmu. Oficjalne ogłoszenie pełnej treści Manifestu Neodziennikarstwa nastąpi 6 kwietnia 2011 roku.