Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zdobyła 7 miejsce w ogólnopolskim rankingu Rzeczypospolitej i Perspektyw w kategorii PREFERENCJE PRACODAWCÓW. Badania na grupie 2827 przedsiębiorstw z wszystkich województw przeprowadził ośrodek TNS PENTOR na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Wyniki pokazują, że absolwenci WSIiZ są wysoko cenieni na rynku pracy w całej Polsce.

– Dla mnie ten wynik jest zaskoczeniem. Łamie panujące stereotypy. Okazuje się, że Podkarpacie postrzegane przez niektórych jako Polska B ma bardzo dobrą uczelnię, czemu dają wyraz pracodawcy, wybierając absolwentów WSIiZ – mówi Jacek Szut, Associated Director w TNS PENTOR.

Pentor badał preferencje pracodawców na reprezentatywnej próbie ogólnej 2827 przedsiębiorstw z całej Polski. – Można w sposób uprawniony statystycznie odnieść ten wynik do całej grupy pracodawców w Polsce – podkreśla Jacek Szut.
Przedsiębiorcy odpowiadali na pytania: które uczelnie przygotowują najlepszych absolwentów danych kierunków, jakie szkoły wyższe najczęściej kończyli obecnie zatrudnieni młodzi pracownicy do 34 roku życia, którzy ukończyli jeden z danej grupy kierunków. Wskazywali też uczelnie, których absolwentów zatrudnią w najbliższym roku.

Wskaźnik był obliczany na podstawie liczby pracodawców wybierających daną uczelnię i w efekcie zatrudniających jej absolwentów lub planujących zatrudnienie. Pracodawca najpierw wskazywał interesujący go kierunek, a potem uczelnię.
– Wskaźnik stworzyliśmy w ten sposób, by był jak najbardziej miarodajny. Chcieliśmy przede wszystkim uniknąć wpływu marketingu danej uczelni i stereotypów – zapewnia dyrektor TNS PENTOR.

W wynikach uwzględniono tylko te uczelnie, które brały udział w badaniu opinii pracodawców we wszystkich trzech ostatnich latach. Wartość wskaźnika została obliczona jako średnia krocząca z 3 lat. Są wiec podsumowaniem doświadczeń pracodawców związanych z absolwentami poszczególnych uczelni i kierunków.

– Badania GUS i dane resortu pracy są alarmujące. Ponad 223,5 tys. absolwentów szkół wyższych w Polsce nie może znaleźć pracy. Badania preferencji pracodawców mają wskazać młodym ludziom konkretne uczelnie i kierunki studiów, które zagwarantują zatrudnienie – mówi Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Łukasz Mycek, absolwent Informatyki i Ekonometrii w WSIiZ, obecnie menadżer placówki w GETIN Noble Bank S.A. w Rzeszowie uważa, że dobrze wybrał uczelnię planując przyszłą karierę.

– Jako menedżer mam przekonanie, że studenci WSIiZ są bardzo dobrze postrzegani przez pracodawców i zasługują na sukces i osobiście rekomenduję ich kandydatury w procesach rekrutacyjnych w swoim banku – podkreśla Łukasz Mycek.

Urszula Pasieczna

Przeczytaj o tym także w serwisie:
egospodarka.pl
gazeta.pl