Bank Zachodni WBK w ramach programu Santander Universidades, do którego należy także Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zaprasza kobiety pracujące w administracji uczelni z wysokim potencjałem menedżerskim do udziału w programie W30 – Developing women leaders in university faculty and administration.

Szczegóły programu:

Organizator wydarzenia: Anderson School of Management, University of California Los Angeles (UCLA)
Temat: W30 – Developing women leaders in university faculty and administration
Miejsce: Los Angeles, USA
Termin: 24-26 czerwca 2014 roku
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2014 roku
Grupa docelowa: pracownice administracyjne uczelni należących do globalnej sieci Santander Universidades posiadające wysoki potencjał menedżerski z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego
Szczegółowe informacje
Link do złożenia aplikacji przez kandydatów
Koszty: Uczelnie wysyłające pokrywają koszty transportu do/z Los Angeles. Pozostałe koszty udziału w programie pokrywa Santander Universidades.

Kandydatury zawierające: CV oraz list motywacyjny w języku angielskim prosimy przesłać do koordynatora Programów Globalnych Santander Universidades, do Pani Marty Czyżewskiej (mczyzewska@wsiz.rzeszow.pl) do dnia 28 lutego 2014 roku.

Złożenie aplikacji do udziału w programie będzie możliwe po zaakceptowaniu kandydatury przez Uczelnię, o czym zatwierdzeni kandydaci zostaną poinformowani przez koordynatora do dnia 15 marca 2014 roku.

Uwaga. Po otrzymaniu pozytywnej informacji zwrotnej od koordynatora kandydaci powinni samodzielnie złożyć aplikacje zgodnie z wytycznymi UCLA.

Szczegółowe informacje o programie Santander Universidades:
www.santanderuniversidades.pl
www.santander.com/universities