W sierpniu 2018 roku w Madrycie odbyła się konferencja naukowa „Digital Pathology”, w której uczestniczył również nasz pracownik, adiunkt Katedry Kosmetologii.
Dr n. med. Konstantin Maksin podczas swojej prelekcji nt. „Papillary thyroid cancer pathology-the modern challenge for multiprofile research teams” przedstawił najnowsze badania dotyczące chorób nowotworowych.
Zaprezentowany wykład cieszył się wielkim zainteresowaniem, a Pan Doktor Maksin został poproszony przez jury oceniające postery przedstawiane podczas konferencji o włączenie się do prac komisji.

Digital Pathology (Patologia Cyfrowa) jest jedną z najbardziej współczesnych i perspektywicznych dziedzin w medycynie, łączących nowoczesne technologie cyfrowe z wiedzą lekarską.