Dr Maciej Milczanowski znalazł się w grupie niezależnych ekspertów Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestniczył m.in. w pracach nad wypracowaniem najlepszego modelu współpracy między instytucjami państwa a ośrodkami analitycznymi i organizacjami proobronnymi.


Źródło zdjęcia: www.bbn.gov.pl

Podczas spotkania, które odbyło się 22 stycznia 2015 roku w Warszawie mówiono m.in. o tworzeniu standardów takiej współpracy, rozwiązaniach obowiązujących w innych państwach, czy mechanizmach pozwalających wykorzystywać doświadczenia osób związane z pracą na rzecz systemu bezpieczeństwa państwa, ale funkcjonujących dziś poza jego strukturami.

Ekspert z WSIiZ brał m.in. udział w pracach nad Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego RP czy opublikowaną "Doktryną cyberbezpieczeństwa RP". W BBN odbył się także szereg spotkań z udziałem organizacji proobronnych, mających na celu włączenie ich do systemu bezpieczeństwa państwa.

Dr Maciej Milczanowski jest kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSIiZ.