Dr Andrew Schumann z Katedry Nauk Społecznych WSIiZ został zaproszony do wygłoszenia wykładu podczas seminarium metodologicznego Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu RUDN w Moskwie nt. „Problemy tłumaczenia i interpretacji tekstów filozoficznych”.

6 marca br. dr Andrew Schumann wygłosił wykład „Archeologia logiki” w Instytucie Filozofii Rosyjskiej Państwowej Akademii Nauk. Wykład był poświęcony historii logiki symbolicznej w świecie starożytnym. Logika ta powstała w kulturze babilońskiej w języku akadyjskim, następnie została opracowana równolegle w języku żydowskim oraz aramejskim w ramach Talmudu i w języku greckim jako logika Arystotelesa a także logika stoików. W Indiach logika powstała w II wieku naszej ery w regionie Gandhāra, gdzie kultura helleńska panowała około 400 lat (np. język grecki był językiem oficjalnym).

Wykład wraz z dyskusją dostępny jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=X2ozdWiKGAU&app=desktop

Streszczenie wykładu (w języku rosyjskim) znajduje się pod adresem https://iphras.ru/page16355332.htm