Kandydaci na studia powinni zwracać uwagę nie tylko na kierunki, jakie oferuje uczelnia. Dla przyszłych pracodawców bardzo ważne jest praktyczne przygotowanie do zawodu, które studenci zdobywają głównie na zajęciach w specjalistycznych laboratoriach.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie utworzyła 66-te specjalistyczne laboratorium. Do dyspozycji studentów jest 17 pracowni wysokich technologii tele-informatycznych (np. laboratorium automatyki i robotyki, grafiki 3D i 2D), a także laboratorium finansowe i pracownia kryminalistyczna, kosmetologiczna oraz kilkadziesiąt laboratoriów z nowoczesnymi terminalami komputerowymi.

Zostań rekinem finansowym
Studenci finansów i rachunkowości, ekonomii a także odrębnej ścieżki kształcenia biznes międzynarodowy zdobędą umiejętności praktyczne w laboratorium finansowym symulującym giełdę. Przyszli finansiści będą dokonywać skomplikowanych operacji finansowych przez symulowanie warunków pracy maklera, brokera, dealera walutowego i analityka finansowego. Laboratorium będzie wykorzystywane m.in. na zajęciach z: zarządzania portfelem inwestycyjnym, analizy technicznej rynków finansowych, inżynierii finansowej i na warsztatach inwestycyjnych.

– To jedna z pierwszych takich inicjatyw w Europie Środkowo-Wschodniej. W laboratorium są 24 terminale analogiczne do tych, jakich używają maklerzy i analitycy finansowi. Profesjonalny sprzęt umożliwia łatwe i komfortowe posługiwanie się oprogramowaniem finansowym i wykresami cenowymi poszczególnych instrumentów finansowych – tłumaczy dr Andrzej Cwynar, dyrektor Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ.

Dla asów wywiadu
Przyszli pracownicy służb mundurowych, firm detektywistycznych i ochroniarskich poznają tajniki informatyki śledczej w laboratorium kryminalistyki. – W pracowni będą realizowane zajęcia z kryminalistyki i kryminologii na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Studenci będą wykorzystywać widzę teoretyczną w praktyce, opanują szerokie zastosowanie podstawowych dziedzin kryminalistyki: taktyki, techniki, strategii i metodyki kryminalistycznej – podkreśla gen. bryg. rez. dr Tomasz Bąk, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w WSIiZ.
Porozumienie o współpracy podpisane przez uczelnię z Komendantem Głównym Policji i ścisła współpraca Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z wyróżnia kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w WSIiZ wśród szkół wyższych w kraju.

Stosując metody z informatyki śledczej studenci bezpieczeństwa wewnętrznego będą się uczyć odzyskiwania i analizowania danych. Do ich dyspozycji będzie specjalistyczne laboratorium wyposażone m.in. w najbardziej ceniony na świecie program do informatyki śledczej EnCase Forensic, na jakim pracują np. jednostki dochodzeniowe, wojsko i wywiad – Laboratorium wyposażone jest też w przenośne zestawy do informatyki śledczej i analiz śledczych telefonów, PDA, nawigacji itp. W laboratorium można też odzyskać informacje z telefonów komórkowych oraz kart SIM– wyjaśnia dr Mariusz Wrzesień, Prodziekan Wydziału Informatyki Stosowanej w WSIiZ.

Grafika komputerowa w jednym palcu
Z myślą o przyszłych grafikach komputerowych, montażystach, animatorach i programistach grafiki WSIiZ utworzyła innowacyjne laboratoria. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej na specjalności: grafika komputerowa w mediach i Web design oraz studenci informatyki będą zdobywać w nich praktyczne umiejętności.

– W laboratorium wirtualnej rzeczywistości i przetwarzania obrazu będą uczyć się obróbki i retuszu zdjęć, tworzenia modeli trójwymiarowych oraz animacji i montażu filmów. Zdobędą umiejętność dodawania efektów specjalnych, tworzenia grafiki do gier komputerowych, umiejętność programowania wirtualnych spacerów i prostych gier oraz obsługi studia fotograficznego – wyjaśnia Paweł Trojanowski z Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów WSIiZ.
Imponujące wyposażenie laboratorium to: jedyna w Polsce wirtualna jaskinia 3D, 18 stacji kompleksowo wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie do tworzenia grafiki. Na wyposażeniu studio motion capture do przenoszenia ruchu z aktora na postaci wirtualne oraz drukarka trójwymiarowa do tworzenia rzeczywistych modeli zaprojektowanych w wirtualnej przestrzeni. W sali znajduje się też profesjonalne studio fotograficzne.

W laboratorium grafiki komputerowej i sztuki cyfrowej będą prowadzone zajęcia z obróbki wideo, składania materiałów filmowych, edycji grafiki rastrowej i wektorowej. Sprzęt umożliwia także prace w programach do grafiki trójwymiarowej. Zajęcia pomogą studentom zdobyć wiedzę potrzebną do pracy w studiach graficznych lub filmowych. Przygotują przyszłych grafików 2D i 3D, montażystów wideo, pracowników drukarni i studia fotograficznego. Studenci nauczą się, jak złożyć i skomponować materiał wideo oraz przygotować i wstawić efekty specjalne i obiekty trójwymiarowe.
Nowoczesne laboratorium wyposażone jest w najnowsze oprogramowanie do edycji zdjęć, tworzenia grafik wektorowych, składu i innych działań związanych z grafiką 2D oraz do tworzenia grafiki 3D.

Nowoczesne laboratoria medyczne i kosmetologiczne
Dla studentów zdrowia publicznego i informatyki uczelnia oferuje zajęcia w nowoczesnym laboratorium zdalnej diagnostyki medycznej, które przygotuje wysoko wyspecjalizowane kadry techniczne wdrażające i utrzymujące nowoczesne technologie teleinformatyczne w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, laboratoriach i innych ośrodkach służby zdrowia.
– Studenci zdobędą wiedzę, jak zastosować systemy komputerowe i teleinformatyczne w medycynie, począwszy od gromadzenia danych medycznych, poprzez ich przesyłanie, analizę, wizualizację oraz wykorzystanie we wspomaganiu podejmowania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych – wyjaśnia dr inż. Krzysztof Pancerz z Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych.

Laboratorium wyposażone jest m.in. w telemonitor i nowoczesny system teleinformatyczny do zdalnego monitorowania parametrów fizjologicznych pacjenta, Eye-tracker do diagnozowania zaburzeń mentalnych oraz syntezer częstotliwości, generatory funkcyjne, oscyloskopy, oprogramowanie wirtualnego laboratorium systemów pomiarowych (LabView).

Do dyspozycji studentów kosmetologii i zdrowia publicznego są w nowoczesne laboratoria: Hodowli Komórek i Tkanek oraz Laboratorium Immunologii i Alergologii, Laboratorium Kosmetologii, Biologii i Mikrobiologii oraz Laboratorium Chemii Kosmetycznej.

– W laboratoriach biologii i mikrobiologii studenci poznają budowę organizmów na poziomie komórki i tkanki. Edukację wspomagają nowoczesne urządzenia, np. mikroskop konfokalny, używany do mikroskopowej obserwacji tkanek w ramach kursów Biologii z Genetyką, Mikrobiologii i Histologii oraz Immunologii z Alergologią – wyjaśnia prof. Stanisław Wołowiec, dziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu WSIiZ.

Nowoczesna edukacja, z zastosowaniem wyrafinowanych urządzeń, na wysokim poziomie technicznym pozwoli przygotować przyszłych kosmetologów – specjalistów kosmetyki oraz receptury kosmetycznej. Znajomość molekularnych podstaw życia – biologii, immunologii, histologii i biochemii jest również istotna dla pełnego przygotowania do zawodu wspierającego usługi medyczne na kierunku Zdrowie Publiczne. Studenci tego kierunku również przejdą kursy, które pozwolą im na obserwację mikroskopową tkanek, wyhodowanych przez nich w laboratoriach.
– Dobrze przygotowany do zawodu kosmetolog musi posiadać wiedzę o mechanizmach oddziaływania kosmetyku i leku z żywą tkanką. Laboratoria: hodowli komórek i tkanek oraz immunologii i alergologii są wyposażone w sprzęt niezbędny do hodowli tkanek ssaczych i urządzenia do testów immunologicznych i biochemicznych – podkreśla prof. Wołowiec.
W laboratoriach przyszli kosmetolodzy nauczą się wytwarzać kosmetyki według własnych receptur. W laboratorium chemii kosmetycznej znajduje spr
zęt do uformowania i analizy chemicznej kosmetyku oraz analizy stosowanego surowca kosmetycznego i wytwarzania nowego. Studenci uczą się metod spektroskopowych, służących analizie chemicznej, w tym nowoczesnej metody jądrowego rezonansu magnetycznego z użyciem spektrometru NMR.

Studenci kosmetologii i specjalności kosmetologia ogólna na zdrowiu publicznym zdobywają też praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie kosmetologa w specjalnie przygotowanym do tego laboratorium. Ćwiczą na najwyższej klasy nowoczesnych urządzeniach. Wśród nich są m.in. kombajny kosmetyczne wyposażone w ultradźwięki, peeling kawitacyjny oraz urządzenia do wykonania zabiegu mikrodermabrazji diamentowej, mezoterapii bezigłowej i sprzęt wyposażony w fale RF itp.

Z kolei studenci kierunku turystyka i rekreacja korzystają z najbardziej zaawansowanych systemów rezerwacyjnych Amadeus, jakich używają największe linie lotnicze świata (m.in. British Airways, Lufthansa). Specjalistyczne laboratorium oferuje najwyższy poziom rezerwacji on-line w samolotach, hotelach i firmach rent-a-car.

Prawdziwy raj dla informatyków i programistów
W otwartym w maju Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ jest 17 innowacyjnych laboratoriów zaawansowanych technologii teleinformatycznych, które wykształcą praktycznie przyszłych informatyków i programistów.
– Do laboratorium automatyki i robotyki WSIiZ zakupiła kilkanaście nowoczesnych robotów: humanoidalnych, przemysłowych, kołowych i gąsienicowych oraz robota kroczącego i sterowniki PLC. Studenci będą się uczyli obsługi poszczególnych typów robotów oraz pracy z wykorzystaniem najnowszych programowalnych sterowników logicznych – podkreśla Jacek Jamiński, opiekun laboratorium – Jest to praktyczne przygotowanie na światowym poziomie do zawodu automatyka robotyka, inżyniera programowalnych układów cyfrowych oraz informatyka.

W laboratorium inżynierii oprogramowania będą kształcić się wysokiej klasy programiści opracowujący i udoskonalający projektowanie i wytwarzanie systemów oprogramowania oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem systemów informatycznych. Pracownia jest wyposażona w zaawansowane aplikacje modelowania oprogramowania i analizy procesów biznesowych – wyjaśnia dr inż. Arkadiusz Lewicki z Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych WSIiZ.
By podnieść kwalifikacje przyszłych programistów WSIiZ stworzyła laboratorium inteligentnych systemów informacyjnych. W pracowni studenci informatyki będą realizować badania z zakresu diagnostyki obrazowej. Laboratorium pozwala na akwizycję obrazu z kamery termowizyjnej i dermatoskopu oraz poznanie zjawisk wpływających na ten proces. Profesjonalne oprogramowanie służy do analizy obrazów z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów obróbki grafiki.
Z myślą o zapewnieniu jak najszerszych kwalifikacji informatykom WSIiZ stworzyła laboratorium akustyki i przetwarzania dźwięku. Zajęcia w laboratorium przygotują przyszłych programistów procesorów sygnałowych dla potrzeb akustyki i telekomunikacji.

Tajniki przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych studenci informatyki poznają w laboratorium zaawansowanych technologii sieciowych i bezprzewodowych wyposażonym w nowoczesny sprzęt sieciowy firmy CISCO.
– Studenci zapoznają się z szerokim spektrum nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnych sieciach teleinformatycznych. Zdobędą też umiejętności praktyczne z projektowania, administrowania i zarządzania sieciami komputerowymi, a także bezpieczeństwa sieciowego. Dzięki uczestnictwu w autoryzowanych szkoleniach prowadzonych w laboratorium uzyskają certyfikaty CISCO – wyjaśnia dr inż. Janusz Kolbusz z Katedry Elektroniki i Telekomunikacji WSIiZ.
Z kolei zajęcia symulacyjne w laboratorium projektowania sieci komputerowych i teleinformatycznych to jedna z podstawowych metod zdobywania wiedzy o projektowaniu i konfiguracji sieci komputerowych i teleinformatycznych. Umożliwia m.in.: tworzenie projektów sieci LAN i WAN i zabezpieczeń sieciowych.

Nowoczesne sieci komputerowe w coraz większym stopniu wykorzystują technologie światłowodowe. Na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów sieci komputerowych. W laboratorium fizyki optoelektroniki i miernictwa telekomunikacyjnego (światłowody) będą kształcić się specjaliści z tej dziedziny na kierunku informatyka. Studenci zdobędą umiejętności związane z instalacją infrastruktury kablowej dla sieci światłowodowej LAN oraz łączy WAN.

Urszula Pasieczna