Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opublikowało właśnie dane, z których wynika, że studenci WSIiZ mają coraz większe szanse na zatrudnienie. Tylko w pierwszym kwartale tego roku zgłoszono niewiele mniej ofert pracy niż w całym roku 2011.

– W pierwszym kwartale roku 2012 pracodawcy zgłosili nam 231 ofert pracy na przeszło 700 stanowisk. Taki wynik udało się osiągnąć dzięki działaniom Agencji Pośrednictwa Pracy działającej przy Biurze Karier, a także organizowanych w lutym Podkarpackich Targach Pracy. W całym minionym roku zgłoszono nam 293 ofert pracy na 980 stanowisk – informuje Barbara Leśniak, kierownik Biura Karier.

Największym powodzeniem niezmiennie cieszą się pracownicy z grupy zawodów informatycznych. Tu przeważają oferty skierowane do programistów. Wśród specjalistów i osób z wykształceniem wyższym przeważały stanowiska związane z marketingiem oraz oferty dla wyspecjalizowanych inżynierów. W kategorii doradcy/obsługa klienta najwięcej miejsc pracy dotyczyło stanowisk związanych z pracą przedstawiciela handlowego, doradcy i sprzedawcy.

Według najnowszego raportu Podkarpackiego Obserwatorium Runku Pracy „Pracodawcy Podkarpacia 2012” w najbliższym czasie na brak pracy nie będą narzekać specjaliści w następujących branżach: technologie informacyjne, turystyka, rekreacja i rehabilitacja, zdrowie, technologie infrastruktury ochrony środowiska i energetyki, technologie produkcji rolniczej i przetwórstwa, technologie przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i biotechnologie, technologie przemysłu lotniczego i maszynowego oraz technologie budownictwa.

Specjalistów większości z tych segmentów rynku pracy z powodzeniem kształci Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Do 30 lipca 2012 roku trwa rekrutacja na naprawdę praktyczne studia. Uczelnia duży nacisk kładzie na realizację programów nauczania w oparciu o badania rynku pracy, na naukę w nowoczesnych laboratoriach naukowych, oraz na praktyki i staże. Dzięki temu absolwenci nie muszą z niepokojem patrzeć w stronę swojej zawodowej przyszłości.