WSIiZ podpisała umowę o współpracy z Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o. w Lublinie – organizacją pośredniczącą w programach stażowych na Cyprze dla studentów kierunków turystycznych.

Na mocy tejże umowy, w ramach programu INTERNSHIPLUX, od przyszłego sezonu wakacyjnego nasi studenci a także absolwenci uczelni do 35. roku życia będą mogli wyjeżdżać na praktyki i staże realizowane w hotelach na „wyspie Afrodyty”.

Polska Giełda Pracy będzie pośrednikiem pomiędzy WSIiZ a cypryjską uczelnią Mesoyios College w Pafos, która gwarantuje oferty praktyk i staży oraz organizuje bezpłatne 2-tygodniowe szkolenia wstępne dla osób zakwalifikowanych do programu.

Hotele pokrywają koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia, a także wypłacają comiesięczne stypendium w wysokości kilkuset Euro (wysokość stypendium uzależniona jest od długości pobytu). Istnieje możliwość wielokrotnego wyjazdu na praktyki i staże (co roku), ponieważ program został zaplanowany na 10 lat.