Atrakcyjne kierunki studiów, znakomicie wyposażone laboratoria, mądre zarządzanie i stabilna sytuacja finansowa – między innymi te atuty wymienia czasopismo „Echo Rzeszowa” w wydaniu z lutego 2012 roku.

W artykule znaleźć można między innymi wywiad z Rektorem WSIiZ, prof. Tadeuszem Pomiankiem, który opowiada o tym, na czym polega siła Uczelni, jak jest zarządzana i co decyduje o jej powodzeniu. Wspomina też o jednym z ostatnich osiągnięć WSIiZ, jaki jest kolejny wzrost dochodów pochodzących ze źródeł pozadydaktycznych. Obecnie wynoszą one już 55% w porównaniu z kilkoma procentami takich dochodów, generowanymi w większości polskich uczelni. W czasie kryzysu ekonomicznego, dotykającego także szkoły wyższe, taka pozycja WSIiZ pozwala jej bezpiecznie funkcjonować. Jest to też ważny sygnał dla przyszłych studentów, którzy nie muszą się obawiać, że w trakcie nauki, uczelnia może przestać działać.

Materiał zawiera też obszerną informację o ofercie dydaktycznej Uczelni, w tym także o rekrutacji na semestr letni. Już od wiosny 2012 roku posiadacze tytułu inżyniera mogą rozpocząć tu studia II stopnia na kierunku Informatyka.

Sporo miejsca w artykule poświęcono opisowi nowoczesnych laboratoriów, które w większości znajdują się w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej koło Rzeszowa. Kształci się w nich specjalistów z szeroko rozumianej branży informatycznej.

Możliwości Uczelni podkreślone w materiale z „Echa Rzeszowa” wzmacnia dodatkowo fakt, że rzeszowska WSIiZ zajęła 7 miejsce w Polsce pod względem preferencji pracodawców. Studenci WSIiZ mogą więc liczyć na dobrą pracę po ukończeniu nauki.

To tylko kilka aspektów działalności WSIiZ, o których mówi artykuł. Zapraszamy do zapoznania się z całym materiałem – pobierz artykuł.