W 2019 roku z subwencji na utrzymanie potencjału badawczego i dydaktycznego rozdzielanej przez MNiSW 11,1 mld zł trafiło do publicznych uczelni akademickich, 663 mln zł do publicznych uczelni zawodowych, 688 mln zł do instytutów PAN, 585,3 mln zł do instytutów badawczych. Środki na utrzymanie potencjału badawczego otrzymały również akademickie uczelnie niepubliczne, które w ostatniej ocenie naukowej w 2017 r. otrzymały kategorię A+, A i B. Trafiło do nich 8,75 ml zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała prawie 1 milion zł i znalazła się w czołówce uczelni niepublicznych z najwyższą subwencją – wyprzedziły nas jedynie dwie uczelnie warszawskie – Uniwersytet SWPS i Akademia Koźmińskiego.

Jedna z najwyższych subwencji wśród uczelni niepublicznych stanowi naturalny rezultat konsekwentnej polityki budowania potencjału naukowego WSIiZ i potwierdza – znacznie lepiej niż rankingi przygotowywane przez komercyjne firmy – pozycję naszej uczelni na tle innych jednostek akademickich w kraju. Pozyskane z MNiSW środki przeznaczamy na wsparcie zespołowych projektów przyczyniających się do wzmocnienia dorobku naukowego, w tym jego internacjonalizacji, w obszarach nauki istotnych również z perspektywy procesu nauczania – tym samym pośrednimi beneficjentami subwencji naukowej stają się także studenci WSIiZ.

prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki WSIiZ.