„Fiskalizm w dobrych czasach albo ekspansja gospodarcza – czyli jak prześcignąć tłustego żółwia i dołączyć do tygrysów”. Kazimierz Tarchalski – doktor nauk ekonomicznych, autor licznych publikacji, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Po raz kolejny powraca z prestiżową książką, w której analizuje zjawisko fiskalizmu.

Czym jest fiskalizm w obecnych czasach? Autor analizuje zjawisko fiskalizmu, czyli nadmiernej roli państwa w gospodarce, objawiającej się w systemie kapitalistycznym zbyt dużym udziałem wydatków publicznych w dochodzie narodowym, co zawsze prowadzi do przesadnych obciążeń podatkowych, a w konsekwencji do zahamowania wzrostu gospodarczego. W wielu krajach proces konwergencji, tj. dochodzenia do poziomu państw najwyżej rozwiniętych, zatrzymał się w pół drogi właśnie za sprawą wysokiego stopnia fiskalizmu. Kazimierz Tarchalski opisuje i ocenia reformy systemowe, instytucjonalne i ekonomiczne w Polsce na tle zmian przeprowadzonych w krajach sukcesu gospodarczego. Wskazuje na relatywnie mało ambitny charakter polskich reform, owocujących umiarkowanym wzrostem gospodarczym w porównaniu ze średnim wzrostem światowym w okresie poprzedzającym globalny kryzys finansowy.

Dr Tarchalski pisze artykuły zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Publikował do czasopism takich jak: Sprawy Międzynarodowe, Finanse, Ekonomista, Trybuna (Londyn), Wiadomości Polskie (Sydney), Dziennik Związkowy (Chicago), i wiele innych. Dzięki swojej obecności na uczelni, motywuje młodych ludzi do działania i daje im wzór do naśladowania.

O jego nowej książce mówi i słyszy się coraz więcej, i coraz częściej. Okazała się równie prestiżową i profesjonalną publikacją, jak każda poprzednia.

Spośród jego prac możemy wyszczególnić książkę, która poświęcona jest aspektom i odmianom korupcji w czasach obecnych ale również w przeszłości. „Korupcja i przywilej: teoria i praktyka” w części szczegółowej oparta jest na raportach Transparency International.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nową publikacją, która staje się popularna w całej Polsce.