Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, nadał Złote Krzyże Zasługi dwóm pracownikom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – Prorektorowi WSIiZ ds. Współpracy z Zagranicą, prof. Andrzejowi Szelcowi oraz Dyrektorowi Centrum Języków Obcych, Romanowi Wiszowi.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w dniu 9 grudnia br., w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego aktu dekoracji dokonała Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

– Pan prof. Andrzej Szelc oraz Pan Dyrektor Roman Wisz z naszą Uczelnią związani są niemalże od początku jej powołania. Niewątpliwie, to że WSIiZ znajduje się w czołówce uczelni wyższych biorąc pod uwagę liczbę studentów cudzoziemców jest również ich zasługą – mówi Rektor Tadeusz Pomianek.

Obecnie w WSIiZ kształci się ponad 1800 studentów-obcokrajowców. Warto podkreślić, iż studenci cudzoziemcy, stanowią ponad 25% społeczności akademickiej naszej Uczelni i ok. 5% wszystkich obcokrajowców studiujących w Polsce.

Krzyż Zasługi to odznaczenie państwowe ustanowione w 1923 r. Odznaczenie to jest nadawane osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, odznaczające się ofiarną działalnością publiczną.

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
hej.rzeszow.pl