6 stycznia 2010 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbył się kolejny wykład z cyklu "Nauka i wielkie pytania". Spotkanie zostało zatytułowane „Metodologiczne aspekty poznania religijnego, a zagadnienie relacji nauka-wiara”. Wykład poprowadził ks. dr Zbigniew Liana.

Spotkanie to było trzecim i ostatnim z zakresu Metodologii. Prelegent przypomniał zebranym, jak ewoluowało pojęcie nauki, a następnie zwrócił uwagę na cechy wiedzy kiedyś i dziś. Dawniej tradycyjnymi jej cechami była prawda, pewność, konieczność. Współczesnymi zaś hipotetyczność, tymczasowość, czy obalenie.

Prowadzący zajął się głównie 4 zagadnieniami

1. Objawieniem
2. Pismem Świętym
3. Teologią
4. Magisterium Kościoła

Objawienie funkcjonalnie polega na tym, że Bóg za pośrednictwem wybranych ludzi daje się im poznać, czy się im objawia. Objawienie przedmiotowo to intersubiektywnie dostępna treść objawienia dostępna jest w Piśmie Świętym (ST i NT), tradycji ustnej i Koranie. Istnieją spory między Kościołami chrześcijańskimi o to, czym jest objawienie i kto ma je autorytatywnie interpretować.

Drugim zagadnieniem było Pismo Święte. Tutaj również istnieje spór o Objawienie. Pismo, jako źródło Objawienia wymaga interpretacji, jednak tłumaczenie dokładne często prowadzi do błędu teologicznego zwanego fundamentalizmem. Sobór Watykański III uroczyście skodyfikował zasady interpretacji Pisma Św. Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum.

W dalszej części wykładu ks. dr Zbigniew Lian poruszył zagadnienie Teologii. To racjonalna interpretacja Objawienia prawd wiary. Teolog rzymsko-katolicki weryfikuje swoje koncepcje poprzez odniesienie zarówno do Pisma Św. jak i do autorytatywnych interpretacji Magisterium.

Misterium Kościoła zaś polega na tym, że Chrystus ukochał go i poświęcił się dla niego. Istota Kościoła jest całkowicie nadprzyrodzona, na wzór istoty swojego Założyciela – Jezusa Chrystusa.

Problem relacji pomiędzy wiarą, a nauką jest wielopłaszczyznowy i złożony. Normatywnym ideałem, celem teologii i nauki jest prawda. Jednakże nauka usiłuje ją poznać poprzez ludzki wysiłek, natomiast w wierze to prawda zbliża się do człowieka poprzez Objawienie. – Czy to źle, że istnieją konflikty? Problemy są napędem nauki i teologii, lecz kwestia jak się je rozwiązuje – tymi słowami ks. dr Zbigniew Lian podsumował swój wykład.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 13 stycznia 2010 roku, spotkanie poprowadzone zostanie przez prof. dr hab. Jerzego Vetulani i dotyczyć będzie Neuroscience.

Cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania" jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka.

Zapoznaj się z harmonogramem wykładów.

Tekst: Izabela Łukawska