Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Nagrody FNP. To najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Wśród tegorocznych zwycięzców jest prof. Jan Woleński z WSIiZ.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznawana jest wybitnym uczonym za osiągnięcia naukowe, które przesuwając granice poznania, otwierają nowe perspektywy badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają mu znaczące miejsce w światowej nauce. Prestiżowe wyróżnienia przyznano po raz 22.

Wyróżnienia przyznawane są w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Profesor Jan Woleński – jest laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2013 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Wyróżnienie otrzymał za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii.

Profesor Jan Woleński zajmuje się historią filozofii, zwłaszcza filozofii polskiej, logiką formalną i jej historią, filozofią języka i epistemologią, etyką i filozofią prawa – jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich filozofów. Wypromował 25 doktorów. Jest autorem łącznie prawie 2 tys. publikacji, w tym 650 zagranicznych. Wśród nich jest m.in. 29 książek, w tym pięć monografii oraz 620 artykułów. Do jego najważniejszych prac należą książki: "Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska", "Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza i realism", oraz zbiory artykułów: "Essays in Logic and Its Applications in Philosophy" (2011), "Historico-Philosophical Essays" (2012).

Jest kontynuatorem tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej, słynnego polskiego ośrodka myśli filozoficznej i logicznej powstałego pod koniec XIX w. we Lwowie pod egidą Kazimierza Twardowskiego. Dzięki pracom profesora Woleńskiego, a także jego kontynuatorów, polska filozofia analityczna została powszechnie uznana za jedno z największych osiągnięć humanistyki XX w.

Prof. Woleński analizuje klasyczne pojęcia epistemologii (gałęzi filozofii zajmującej się relacjami między zdolnościami poznawczymi podmiotu a światem i rzeczywistością) takie jak prawda, poznanie i wiedza. Przedmiotem jego badań są też szczegółowe zagadnienia epistemologiczne, metodologiczne i ontologiczne takie jak np. realizm, intencjonalność, znaczenie, nominalizm, reizm, konwencjonalizm, determinizm.

Urodził się w 1940 r. w Radomiu. Ukończył filozofię i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1968 r. uzyskał doktorat, a w 1972 r. – habilitację. Wykładał w wielu ośrodkach zagranicznych, m.in. na Uniwersytecie w Salzburgu, we Lwowie, w Sun Jat-sen (Guangzhou, Chiny) i Hebrew University w Jerozolimie. Wykładowca Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Poznańskiego. Jest członkiem licznych polskich i zagranicznych organizacji naukowych. Laureat wielu nagród, w tym m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe (2002). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!

źródło: fnp.org.pl

Przeczytaj, co na ten temat piszą media:

Polskie Noble 2013 przyznane!
Profesor związany z Rzeszowem laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Polskie Noble dla najlepszych

Znamy laureatów polskich Nobli
Prof. Jan Woleński z WSIiZ laureatem polskiego Nobla
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała swoje nagrody
Rzeszów. Warszawa. Wyróżnienie dla naukowca
Prof. Jan Woleński z WSIiZ laureatem polskiego Nobla 2013
Polskie Noble przyznane
Fundacja na rzecz Nauki przyznała swoje nagrody