Dwóch pracowników naszej uczelni zostało właśnie powołanych przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk w skład komitetów problemowych PAN. W kadencji 2019–2022 prof. Jan Woleński zasiądzie w Komitecie Etyki w Nauce, a dr Kamil Łuczaj w Komitecie Badań na Migracjami. Komitety PAN stanowią reprezentację środowisk naukowych, a ich członkowie wybierani są spośród wyróżniających się naukowców zajmujących się danymi obszarami problemowymi.

Komitety Polskiej Akademii Nauk stanowią reprezentację krajowych środowisk i dyscyplin naukowych. Członkowie komitetów, wybierani zwykle spośród kadry profesorskiej i, rzadziej – zgodnie  z uchwałą Prezydium PAN – spośród „wybitnych młodych pracowników nauki”, spotykają się cyklicznie, aby opiniować akty normatywne dotyczące nauki oraz kształcenia polskich studentów. Do ich zadań należy również wspieranie rozwoju poszczególnych dyscyplin oraz upowszechnianie wyników badań.

Wszystkie komitety funkcjonują w ramach trzech wydziałów PAN:

  • Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych,
  • Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych,
  • Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi.

Komitety dzielą się na naukowe – reprezentacje poszczególnych dyscyplin – oraz problemowe, które zajmują się interdyscyplinarnymi problemami naukowymi, integrując uczonych z całego kraju. Prof. Woleński i dr Łuczaj objęli stanowiska w ramach komitetów problemowych działających przy Wydziale I.

Komitety PAN pełnią funkcje doradcze i opiniodawcze. Z punktu widzenia uczelni takiej jak nasza, ważne jest przede wszystkim zadanie polegające na upowszechnianiu nauki. Obecność naszych przedstawicieli w komitetach Polskiej Akademii Nauk pokazuje, że WSIiZ jest uczelnią akademicką, której osiągnięcia i kadry są doceniane przez krajowe środowiska naukowe

– mówi dr Kamil Łuczaj.

Członkowie poszczególnych komitetów wybierani są na trzyletnie kadencje. Powoływani obecnie członkowie będą pełnili swoje funkcje do 2022 roku.