Podczas seminarium zatytułowanego  “Filozoficzne problemy wiedzy” w dniu 28 lutego 2020. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30, referat nt. Uwagi o zasadzie antropicznej i matematyce wygłosi Prof. Jerzy Król z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Streszczenie referatu – TUTAJ.